Specialister inom cancervården förespråkar rökfrihet

Sidan publicerades 18 november 2019

En person som röker förlorar i genomsnitt minst tio år av sitt liv. Till detta läggs ofta ett antal år av ohälsa och försämrad livskvalitet. Flera tusen cancerfall i Sverige kan årligen kopplas till rökning, men att sluta röka minskar risken att drabbas av ett 60-tal olika sjukdomar, däribland minst 14 former av cancer.

I samband med Tobaksfria veckan ställer sig 29 representanter för cancervården bakom ett faktadokument för tobaksfrihet i norra sjukvårdsregionen.

Faktadokument för tobaksfrihet i norra sjukvårdsregionen (pdf)

Med detta vill man bidra till att tobaksförebyggande arbete blir en viktig och naturlig del av vården. Patienter som vill sluta att använda tobak ska stödjas i detta genom hela vårdprocessen.

– Vi vill öka kunskapen om tobakens inverkan på cancer och cancerbehandling, säger överläkare Mikael Johansson som är specialist i onkologi och processledare för lungcancer vid Regionalt cancercentrum norr.

Faktadokumentet riktar sig främst till politiker och beslutsfattare på olika nivåer. I dokumentet ges olika förslag på hur vi kan främja tobaksfrihet inom norra sjukvårdsregionen.

– Det är aldrig försent att sluta röka och den som har bestämt sig för att bli rökfri, ska kunna få ett lättillgängligt stöd inom vården, säger Senada Hajdarevic som är processledare för cancerprevention vid RCC Norr.

Flera livsstilsfaktorer kan påverka hälsan negativt

Varför fokusera på rökning?

Tobaksrökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Ingen annan laglig produkt, som används enligt tillverkarens intentioner, är lika farlig för hälsan. Ingen annan enskild riskfaktor har på senare tid kostat den svenska sjukvården så mycket som tobaksrökning.

Tobaksröken innehåller ett 60-tal cancerframkallande ämnen. Nästan all lungcancer, 85 procent, orsakas av rökning. Rökningen ökar även risken för cancer i exempelvis munhåla, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, livmoderhals, urinblåsa och njurar.

För mer information, kontakta:

Mikael Johansson, överläkare onkologi, processledare för lungcancer, RCC Norr, tfn. 090-785 29 59

Annelie Behndig, överläkare lungmedicin, processledare för lungcancer, RCC Norr, tfn. 090-785 18 83

Richard Löfvenberg, överläkare ortopedi, processledare för sarkom, RCC Norr, tfn. 090-785 17 36

Senada Hajdarevic, processledare för cancerprevention, RCC Norr, tfn. 090-786 91 24

Ywonne Wiklund, sjukvårdsregional arbetsgrupp tobaksprevention, RCC Norr, tfn. 070-648 73 15

Tre personer sitter på berget