Anna är ny vårdutvecklare vid RCC Norr

Sidan publicerades 12 mars 2019

Anna Stecksén från Umeå har nyligen tillträtt en tjänst som vårdutvecklare vid RCC Norr. I grunden är hon sjukgymnast men har även en master i folkhälsovetenskap och disputerade 2017 på en avhandling om implementering av en behandlingsmetod inom svensk strokevård.

Anna StecksénImplementeringsfrågor inom sjukvården ligger Anna varmt om hjärtat. 

 Jag tycker det är roligt när olika verktyg eller ramverk, inför eller under ett förändringsarbete, kan göra att man upptäcker barriärer, som förhoppningsvis kan övervinnas, och ser framgångsfaktorer att förstärka.

Som vårdutvecklare är Anna inblandad i flera olika arbetsprocesser, både regionalt och nationellt. På nationell nivå är hon vårdprogramhandläggare för matstrups- och magsäckscancer.

Anna har också ett uppdrag att koordinera stödteamsverksamheten inom de kvalitetsregister för vilka RCC Norr har ett nationellt ansvar. Det vill säga kvalitetsregistren för matstrups- och magsäckscancer, tjock- och ändtarmscancer, analcancer, CNS-tumörer, cancergenetik samt strålterapi.

 I norra sjukvårdsregionen är jag inblandad i arbetet med standardiserade vårdförlopp och i ett arbete som syftar till att utveckla cancerrehabiliteringen. Projektet heter Rehabspåret 2.0 och känns väldigt spännande, berättar Anna Stecksén.

 Som vårdutvecklare hoppas jag att kunna bidra till utvecklingen av cancervården och att lära mig mycket inom cancerområdet.

Innan Anna började på RCC Norr arbetade hon inom neurologisk rehabilitering. På fritiden ägnar hon sig gärna åt friluftsliv tillsammans med familjen.