Onkologisk specialistsjukvård nära patienten förenklar vardagen

Sidan publicerades 25 januari 2019

Två dagar i veckan åker sjuksköterskan Catharina Herbst från Sundsvall till Ånge hälsocentral, för att ha mottagning för onkologpatienter från området. Hon utför enklare onkologiska behandlingar, gör omläggningar, provtagningar och följer upp patienter. – Vi är stolta över att tänka utanför boxen, säger hon.

Det hela började som ett projekt under 2018. Catharina HerbstProfessionen  på onkologmottagningen i Sundsvall uppmärksammade att många patienter fick resa långt, för väldigt korta behandlingar. För vissa patienter kunde sjukresan ta hela dagen. Man ville hjälpa patienterna och göra något för att de skulle slippa de långa sjukresorna.

Onkologen i Sundsvall tog då kontakt med Ånge hälsocentral, för att testa ett nytt arbetssätt. Hälsocentralen ställde sig mycket positiva till ett samarbete. Detta utmynnade i projektet Onkologisk specialistvård i patientens närområde. Projektet har nu pågått under ett år, utan att extra resurser har tillförts.

– Målet var att förenkla livet för cancersjuka patienter i glesbygd och bibehålla deras livskvalitet genom att minska tiden för sjukresor, berättar Catharina Herbst.

Erfarenhetsutbyte som bonus

Man började i liten skala och har utvecklat verksamheten efterhand. Idag tar mottagningen även emot akutpatienter, för en första bedömning eller i de fall då det inte är nödvändigt för patienten att uppsöka sjukhus.

Varje vecka kommer upp till sex patienter till onkologmottagningen vid hälsocentralen, som ligger omkring tio mil från Sundsvall. Med detta frigörs lokaler och sängplatser på den hårt belastade onkologkliniken i Sundsvall. Parallellt med arbetet i Ånge ger Catharina telefonrådgivning och utför sina ordinarie arbetsuppgifter inom onkologverksamheten – fast på distans.

Catharina Herbst RVNEn övergripande ekonomisk utvärdering av projektet är ännu inte gjord. Men troligen har omkostnaderna minskat genom färre sjukresor och genom att Catharina tar med sig uppgifter som hon annars skulle ha utfört på onkologen i Sundsvall.

– En viktig bonus är det erfarenhetsutbyte som vi har med hälsocentralen. Vi hjälper varandra. De frågar mig om onkologiska saker och personalen finns nära till hands när jag behöver hjälp, berättar Catharina.

– Det är lättare att kunna prata med varandra, än att skicka remisser till instanser där man inte vet vem någon är.

Bättre kontinuitet och tryggare patienter

Catharina upplever att det kan ta tid att bygga upp nya kontaktvägar. Nu ett år efter projektstart, vet patienterna att onkologsköterskan finns på plats i Ånge och går att nå via ett direktnummer. Projektet har med tiden gett en bättre kontinuitet och tryggare patienter. Många känner sig lättade över att slippa resa och över att de kan nå en sköterska som de känner.

– Nästan varje dag ringer någon direkt till mottagningen och vill fråga något eller snabbt få hjälp, säger Catharina.

Verksamheten är nu permanentad, men onkologen kommer att gå vidare med olika idéer om hur man ytterligare kan bespara patienterna långa sjukresor. En möjlighet är att via video koppla upp en patient och onkologsköterska i Ånge, mot sjukhuset i Sundsvall, så att patient och läkare kan se varandra, exempelvis vid ett akutbesök.

Ringar på vattnet

Catharina berättar att SSIH (Specialiserad Sjukvård I Hemmet) nyligen har blivit en del av onkologkliniken. Även SSIH har en person stationerad i Ånge och nu planeras det för ett samarbete, då det många gånger rör sig om samma patienter.

– Det är bra att specialistsjukvården kommer ut dit där patienterna är.

På onkologmottagningen har några kollegor startat ett projekt för "fysisk aktivitet för cancerpatienter", med träningsgrupper för patienter som önskar få hjälp med friskvård. Catharina har tillsammans med sjukgymnasten på hälsocentralen i Ånge, talat om att erbjuda Ånge-patienterna detsamma, utifrån individens behov och förmåga.

Eftersom allt har fungerat så bra under projektåret, kan Catharina också få tillåtelse att ge cancerpatienter fler typer av behandlingar. Det kräver dock att en läkare finns i beredskap vid hälsocentralen. Behandlingen ska alltid patientsäker och trygg.

– Vi har fått ett fantastiskt mottagande av de som arbetar vid hälsocentralen i Ånge och patienterna är positiva och nöjda, säger Catharina.