Träning ger goda effekter vid och efter cancer

Sidan publicerades 8 april 2019

I början av april samlades vårdprofession, patientföreträdare och cancerforskare från norra sjukvårdsregionen, till den årliga Cancerdagen. Den arrangerades av RCC Norr på Norrlands universitetssjukhus och hade två teman; Träning och Cancer samt Screening.

Moderator Anders Sylvan, tidigare landstingsdirektör i Västerbotten, fastslog från start att det fortfarande finns kunskapsluckor när det gäller träning och cancer.

Cecilia Edström, hälsoplanerare i Region Västerbotten, berättade att minst en tredjedel av all cancer går att förebygga genom förändrade levnadsvanor. För diagnoserna stroke och typ 2-diabetes beräknas andelen som går att förebygga vara hela 80 procent.

— All fysisk aktivitet har betydelse och hälsoeffekten stiger brant när man börjar träna och minskar stillasittandet, sade Cecilia Edström.

Jan HaakCancerdagen fick också besök av inspiratören och löparen Jan Haak, som berättade om utmaningen att springa 45 maratonlopp på 47 dagar, och detta bara sex månader efter en avslutad cancerbehandling.

Jan Haak ville väcka opinion och valde att samtala om cancer bl.a. med olika RCC-representanter på sin väg genom Sverige, från Skåne i söder, upp till Kebnekaise i norr.

— Vi är i akut behov av fler samtal och behöver ta hälsosamma livsval, sade Jan Haak.

Yvonne WengströmOnkologisjuksköterskan och professorn Yvonne Wengström, från Karolinska Institutet, ställde frågan om det bra att träna under pågående cancerbehandling.

Idag finns starka vetenskapliga bevis för att vården säkert ska kunna rekommendera träning som behandling, för att lindra trötthet och andra symtom som uppstår vid cancerbehandling.

— Stillasittande är alltid en risk, även om man hårdtränar ibland, berättade Yvonne Wengström.

Helene RundqvistKollegan Helene Rundqvist, även hon verksam vid Karolinska Institutet, forskar om vad som händer i kroppen vid träning efter en cancerdiagnos.

Hon berättade att resultat från sambandstudier visar att träning kan minska risken för återfall och kan främja överlevnad vid cancer. De positiva effekterna för individen är dock fler än enbart överlevnaden.

— Träningsbarheten tappas inte vid cancerbehandling och de som är minst aktiva från början får störst effekt av träningen, sade Helene Rundqvist.

Vad det är i träningen som skyddar mot cancer är ännu inte helt kartlagt, men den som tränar får ofta bättre kontroll över sin vikt, vilket gör att tumörcellerna växer långsammare.

Sänkta nivåer av könshormoner och tillväxtfaktorer samt ett förbättrat immunförsvar kan vara andra orsaker till att träning och fysisk aktivitet ger ett bättre skydd mot flera tumörsjukdomar.

Läs om Cancerdagens andra tema Screening i nästa artikel