Cancerforskningens dag om individualiserad cancerbehandling

Sidan publicerades 11 april 2019

Den 5 april hölls för åttonde gången i ordningen den årliga cancerforskningsdagen i Umeå. Temat var Individualiserad cancerbehandling – från vision till verklighet. Cancerforskningsintresserade samlades på Norrland universitetssjukhus för att lyssna på föreläsningar om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.

Rätt behandling till rätt patient

Talare cancerforskningsdagen

Mikael Johansson från Umeå universitet, inledde förmiddagen med att beskriva vilken roll individualiserad cancerbehandling har för att förbättra kvaliteten inom cancersjukvården, med behandling av lungcancer som ett tydligt exempel.

– Precisionsmedicin används redan i klinisk rutin men motsvarar bara några procent av all cancerbehandling; det behöver utökas, menade Mikael Johansson.

Johan Botling från Uppsala universitet föreläste om deras grundliga arbete med att karakterisera solida tumörer på molekylär nivå för applikation vid diagnos. Plattformen diagnostiserar runt 1000 patientprover årligen med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS). Nu utvecklas diagnostiken med större genpaneler och ny kraftfull sekvenseringsteknik som kan sekvensera hela genomet på ett kostnadseffektivt sätt. Botling belyste även Genomic Medicine Sweden (GMS), ett nationellt projekt som arbetar för att precisionsmedicin ska bli en central del av framtidens sjukvård.

Björn-Anders Jonsson och Martin Isaksson-Mettävainio från Laboratoriemedicin i Umeå beskrev den befintliga regionala servicen för norra regionen. Plattformen erbjuder kliniska genetiska analyser utifrån de behov och önskemål som finns.

Förmiddagen avslutades med en spännande föreläsning av Richard Rosenqvist Brandell från Karolinska Institutet. Han beskrev sin forskargrupps arbete med att identifiera nya prognostiska och prediktiva markörer för kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Forskargruppen har framgångsrikt definierat nya kliniskt relevanta undergrupper och visat att antigener spelar en roll i patogenesen av KLL.

Richard Rosenqvist

Forskning kring prostatacancer

Eftermiddagen inleddes med föredrag om prostatacancer. Henrik Grönberg från Karolinska Institutet beskrev två angelägna nystartade studier, OncoWatch och ProBio, för förbättrad prostatacancerdiagnostik och behandling. OncoWatch Image är en ny metod för bedömning av cancerinnehåll och grad i biopsier baserat på artificiell intelligens. ProBio-studien är en nationell, klinisk biomarkörstudie där patienter med spridd prostatacancer prioriteras till olika behandlingar baserat på analys av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) i blodprov taget innan behandling.

Elin Thysell från Umeå universitet fortsatte temat med att belysa behovet av förbättrad stratifiering av patienter med spridd prostatacancer till lämplig terapi. Nya spännande resultat visar att benmetastaser från prostatacancerpatienter kan delas upp i tre grupper baserat på genexpressionsprofiler. Dessa tre grupper har olika biologi, morfologi och prognos, vilket tyder på att de bör behandlas olika – en hypotes som även denna kommer att testas inom ProBio-studien, som sidoprojekt.

Posterutställning och pris för bästa poster

Vid de två postersessionerna, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, fick regionens innovativa unga forskare lyfta fram sin forskning. Med stor entusiasm presenterades både preliminära och mer slutgiltiga forskningsresultat. 

Årets pris för bästa poster, ett resebidrag på 10 000 kr, gick till Tommy Lidström från Daniel Öhlunds forskargrupp med postern Galectin-4 is a Key Immunosupressor in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.

Årets cancerforskare

Dagen avslutades med en föreläsning av Ruth Palmer från Göteborgs universitet. För 2018 tilldelades hon Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare. Hon beskrev sin forskargrupps arbete med att studera proteinet Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK) i modellorganismer som bananfluga, mus och zebrafisk.

– Vi försöker förstå hur ALK funkar normalt för att förstå hur det fungerar vid cancerutveckling, sade Ruth Palmer. 

Hennes forskningsfokus ligger på neuroblastom, som främst drabbar barn. Hon beskrev hur väl ALK-inhibitorer kan fungera för vissa patienter.

Cancerforskningens dag hålls helt på engelska och arrangeras av RCC Norr tillsammans Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Vi tackar alla föreläsare, moderatorer, posterutställare och åhörare och önskar alla hjärtligt välkomna till nästa års Cancerforskningsdag.

 

Marie Lundholm, Cancerforskningssamordnare vid RCC Norr

Marie Lundholm forskningssamordnare