Profession inom specialiserad palliativ vård möttes i Östersund

Sidan publicerades 1 oktober 2018

Företrädare för specialiserad palliativ vård i norra sjukvårdsregionen möttes nyligen i Östersund för en regional nätverksträff. Till mötet kom omkring 60 personer, från Kalix i norr till Sundsvall i söder. I stort sett samtliga enheter inom specialiserad palliativ vård fanns representerade.

Det var läkare, kuratorer, sjuksköterskor, undersköterskor och representanter från paramedicin som deltog. Värd och arrangör för mötet var Palliativt kompetenscentrum norr (PKC).Fredrik Wallin

–Det blev en fantastisk uppslutning, säger Fredrik Wallin, som är koordinator vid PKC.

–Vi har lyckats få deltagare från i stort sett varenda enhet i norra sjukvårdsregionen. Det märks att det finns ett behov av att mötas och dela med sig av kunskap och lösningar på våra utmaningar.

Den regionala nätverksträffen har en lång historik, men har de senaste två åren inte varit möjlig att genomföra. Nu har PKC tagit över värdskapet för mötet.

–Tidigare har det varit professionens ansvar att själva anordna nätverksträffen och värdskapet har gått från län till län, berättar Fredrik Wallin.

–Nu avlastar vi professionen och anordna träffen, eftersom det är viktigt att ha ett årligt forum att mötas i.

Arrangemanget kommer även fortsättningsvis att alternera mellan de olika Norrlandslänen, så att det blir rättvist med resorna. Fredrik Wallin tar hjälp av en mindre arrangörsgrupp – de som vill och kan hjälpa till. I år fick han bra draghjälp från Storsjögläntan i Östersund.

Uppskattade föreläsningar

På agendan för mötet stod palliativ hemsjukvård för barn, teknik och hjälpmedel i glesbygd samt en föreläsning om användandet av IPAD och videosamtal vid rådgivning mellan specialiserad palliativ vård och hemsjukvård.

Ulrika Kreicbergs, professor i palliativ omvårdnad av barn på Ersta Sköndal Bräcke högskola, föreläste om barns möjligheter till palliativ hemsjukvård.

Lina Ärlebrant och Mante Hedman, forskningssjuksköterska respektive doktorand på Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, föreläste om tekniska hjälpmedel och sjukstugemodellen.

Rose-Mari Imoni, Solveig Holmdahl och Margareta Olsson, från Palliativa rådgivningsteamen (PRT) i Norrbotten, berättade om ett projekt som de tre varit delaktiga i. Projektet gick ut på att ge rådgivning till personal och patienter inom hemsjukvården via videoteknik.

Årets agenda var satt utifrån fokusområden som processarbetsgruppen för den palliativa processen inom RCC Norr jobbat med. Syftet var att belysa det arbete som gjorts under de gångna åren och uppdatera professionen i processarbetet. Utifrån de 180 inlämnade utvärderingarna var deltagarna nöjda med upplägget.

–Det ser ut som att vi träffat rätt. Det tar vi med oss till nästa år; förhoppningsvis kan vi upprepa framgången. En förutsättning för det är att vi kan hitta lika bra föreläsare som i år. De har en stor del i att det blev så lyckat, säger Fredrik Wallin.

I fortsättningen får deltagarna själva medverka till att sätta agendan. Nästa års nätverksträff för specialiserad palliativ vård, kommer att genomföras i Region Norrbotten.

Båt