Forskning om patientens ingång i cancervården

Sidan publicerades 12 mars 2018

Senada Hajdarevic, processledare vid RCC Norr för "Vägen in i cancervården", har tilldelats ALF-medel för ett forskningsprojekt om hur införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården, påverkar tillgången till vård.

Senada Hajdarevic processledare RCC NorrEnligt ALF-kommitténs bedöming är denna studie om patientens ingång till cancervården i Sverige en ”innovativ kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att belysa beslutsgrunder inom sjukvården".

Totalt tilldelas projektet 900 000 kr, fördelade på tre år fram t.o.m. år 2020.

Vad betyder ALF?

ALF står för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. Genom ALF-systemet utbetalar staten anslag som i huvudsak används till klinisk forskning, inom landsting med universitetssjukhus.

RCC Norr gratulerar Senada Hajdarevic och forskargruppen till tilldelningen av forskningsmedlen.