Anna-Lena Sunesson blir ny chef vid RCC Norr

Sidan publicerades 11 januari 2018

Nu står det klart vem som blir ny verksamhetschef för Regionalt cancercentrum norr (RCC) under de kommande tre åren. Det är Anna-Lena Sunesson som tillträder efter en tid som tillförordnad chef vid samma enhet.

Anna-Lena Sunesson RCC-chef– Att fått vara med och bygga upp RCC Norr är det roligaste jobb som jag har haft, men även det som känts viktigast. Nu får jag i denna nya roll fortsätta arbetet med att utveckla cancervården, utifrån den nationella cancerstrategin och norra sjukvårdsregionens vision om en likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Det känns både roligt och inspirerande. Att ta över chefskapet efter Beatrice Melin är givetvis en stor utmaning, för hon har gjort fantastiska insatser som RCC-chef, säger Anna-Lena Sunesson.

Enligt Anna-Lena finns det många mycket kompetenta och hängivna medarbetare i hela regionen, som gör stora insatser i det förbättringsarbete som RCC driver. Det gör henne förvissad om att man gemensamt och i nära samverkan med patienter och närstående, kommer att fortsätta föra utvecklingen framåt.

– Vi har ett väldigt gott samarbete inom cancervården i norra regionen – på alla nivåer, säger Anna-Lena Sunesson.

Den nytillträdda verksamhetschefen har arbetat vid RCC Norr sedan starten 2011, först som projektkoordinator och sedan som biträdande RCC-chef. Dessförinnan var hon under fem år patientsäkerhetssamordnare inom Västerbottens läns landsting. I grunden är Anna-Lena kemist, forskare och docent i yrkesmedicin. Under många år arbetade hon vid Arbetslivsinstitutet i Umeå.