Till fots från Malmö till Kebnekaise

Sidan publicerades 15 augusti 2018

Jan Haaks fru dog i cancer och lämnade honom och den då treåriga dottern kvar, med sorgen och saknaden. Hösten 2017 drabbades han själv av cancer. Som Jan själv säger ”livet gick sönder, igen”. Efter operation och strålbehandling bestämde han sig för att göra något han länge hade drömt om – att ta sig till fots genom Sverige.

Men att ”bara” springa genom Sverige var inte tillräckligt. Jan ville också träffa människor längs vägen för att tala om cancer, vården och det som ger livet mening. Han kallade sitt projekt Samtal vid vägkanten.

Den 12 juni lämnade han sin hemstad Malmö och startade sin 190 mil långa löpning, där slutmålet var Kebnekaise. All nödvändig packning var lastad i en barnvagn anpassad för löpning. Den sköt han framför sig under färden.

Många mil i norr

Då norra sjukvårdsregionen täcker mer än halva Sverige, blev det många mil för Jan inom RCC Norrs geografiska område och flera möten med företrädare för cancervården i norr.

Lena Carlsson Jan Haak

Lena Carlsson, onkologchef i Sundsvall och ledamot i RCC Norrs styrgrupp, mötte Jan med en fikakorg några mil utanför Sundsvall. De samtalade bland annat om regeringens rådslag om cancer och om hur cancervården fungerar i Västernorrland.

I Lycksele i Västerbotten blev det bland annat ett studiebesök på lasarettet. Där finns länets diagnostiska centrum som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom, som kan bero på cancer. Man tar emot patienter från hela länet för snabb utredning.

DC Lycksele

Läkaren Marie Fredriksson berättade om verksamheten, som startade 2016. Ungefär två patienter per vecka tas emot. Under en och samma dag tas prover och en datortomografisk undersökning genomförs. Patienten får träffa en läkare, som då har fått svaren från alla prover och undersökningar.

För omkring 15–20 procent av patienterna kan man konstatera en cancersjukdom. De patienterna remitteras då vidare till den klinik som kan ge behandling. Men även för de patienter som inte har cancer hittar man ofta orsaken till symtomen, så att de kan få lämplig vård och behandling. Många av dessa blir också lugnade av att man inte hittar något allvarligt. Diagnostiskt centrum utreder även patienter med misstanke om cancer utan känd primärtumör (CUP).

– Vi är små med starka. Som specialistläkare i medicin på ett litet länsdelssjukhus möter vi alla typer av patienter. Det ger oss en bred kompetens, som är till nytta vid utredning av ospecifika symtom, berättar Marie.

– Att alla känner alla på sjukhuset gör att man ställer upp för varandra, om det till exempel behövs en extra röntgenundersökning utöver de förbokade tider som vi har varje vecka.

Marie tycker att man har ett mycket gott samarbete med universitetssjukhuset i Umeå.

– Det finns en tydlighet i vad som är vårt uppdrag och vad som ska göras på universitetssjukhuset, med den spetskompetens som finns där.

Anna-Lena Sunesson Jan HaakRCC-chefen löpte med

När Jan på morgonen därpå sprang vidare norrut från Lycksele, gjorde han det tillsammans med Anna-Lena Sunesson, som är verksamhetschef vid RCC Norr, men även en hängiven löpare. Det blev ett samtal längs vägkanten, under flera löpmil, om bland annat cancervårdens utveckling, att vara närstående och patient och att varje dag räknas.

Jag Haak Beatrice Melin

I Jokkmokk träffade Jan den nationella cancersamordnaren Beatrice Melin, för ett långt samtal om nuläget inom svensk cancersjukvård och om hur det nationella arbetet med framtidens cancervård bör utvecklas.

Både arbetet med nationella programområden och den pågående utredningen God och nära vård, kommer att ha betydelse för utvecklingen av vården i stort och därmed även för cancervården.

Jan Haak med barn på Kebnekaise

Äntligen i mål

Den 28 juli nådde Jan sitt mål, när han efter 190 mil slutligen stod på toppen av Kebnekaise tillsammans med sina två barn.

– Det var en helt fantastisk upplevelse, berättar Jan.

– Jag var fysiskt totalt slut, men att få göra denna vandring upp på toppen tillsammans med mina barn, gav den styrka som behövdes för att nå ända fram.

Jan planerar nu att sammanställa sina iakttagelser och insikter från de många mötena och samtalen längs vägkanten. Tanken är att det ska bli ett kunskapsbidrag till en öppen diskussion om hur alla delar av landet, utifrån sina särskilda förutsättningar, kan utvecklas till ett Sverige som håller ihop.

Läs om hela Jan Haak färd genom Sverige på Facebook: Samtal vid vägkanten eller i bloggen Malmö  Kebnekaise mot cancer 2018