SVF-data bör tolkas med försiktighet

Sidan publicerades 28 augusti 2018

Satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården har pågått sedan 2015. SVF beskriver vilka utredningar som ska göras vid cancermisstanke, och vilken tidsgräns som gäller för respektive diagnos.

Arbetssättet är etablerat i svensk cancervård, men den statistik för väntetider som visas på cancercentrum.se är långt ifrån fulländad. Därför är det inte korrekt att använda RCC:s siffror som ett slagträ i den politiska debatten, även om det kan vara frestande i en brinnande valrörelse.

SVF-data uppdateras löpande i takt med landstingens/regionernas inrapportering till en nationell databas. Regionerna och RCC arbetar samtidigt för att kvalitetssäkra statistiken eftersom det finns många felkällor – både mänskliga faktorer och rent tekniska.

Syftet med att RCC ändå publicerar osäker statistik är att verksamheterna inom cancervården ska ha stöd i sitt förbättringsarbete och kunna jämföra den egna regionens statistik över tid.

Läs mer om hur väntetidsstatistiken kan tolkas HÄR