Infektionskänsliga patienter får möta läkaren via datorn

Sidan publicerades 27 augusti 2018

En patient inom norra sjukvårdsregionen kan ha upp till 70 mil att resa enkel väg, för ett halvtimmeslångt läkarbesök vid universitetssjukhuset i Umeå. Det tyckte hematologen Karin Forsberg inte var rimligt. Hon ville att kliniken skulle göra en insats för att minska resandet, främst för de infektionskänsliga patienter som har genomgått en stamcellstransplantation vid blodcancer.

Efterkontroller av dessa patienter via video, började 2014 som ett telemedicinskt pilotprojekt, med stöd från RCC Norr. Men videomötena blev snabbt rutin. Idag erbjuds patienterna regelbundna läkarbesök på distans, via videolänk mellan hemmet och universitetssjukhuset.

Carita Johansson

Carita Johansson arbetar som sektionsledare på hematologiska mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus (Nus). En av hennes arbetsuppgifter är att samordna de livsviktiga efterkontrollerna för stamcellstransplanterade patienter i norra regionen. För sjukvården gäller det att ha noggrann kontroll på hur de nya stamcellerna succesivt tar över patientens kropp.

Carita berättar att en stamcellstransplanterad patient, till en början går på efterkontroll en gång per vecka och lämnar blodprover två gånger i veckan. Kontrollerna glesas ut successivt, men pågår livet ut.

För vissa patienter kan ett rutinbesök på Nus medföra en resa på över 100 mil och två–tre dagars frånvaro från hemmet. Att ersätta en del av de fysiska besöken med distansbesök har därför stora fördelar, både för patienten och för verksamheten.

– Patienterna är extremt infektionskänsliga och har lågt immunförsvar. De kan inte åka kollektivt, utan måste åka ensam i en taxi. En enkel förkylning kan bli en jättestor sak, säger Carita Johansson.

Telemedicin gör vården mer tillgänglig

Stamcellstransplanterade personer får till en början komma på efterkontroller, varannan gång till Nus och varannan gång via telemedicin. Varje patient får en personlig länk via e-post. Länken går till ett virtuellt mötesrum där läkarbesöket sker.

Inför ett distansbesök tar patienten prover på sin närmaste hälsocentral och kopplar sedan upp sig med webbkamera från sin dator till läkaren på mottagningen vid Nus. Det innebär ofta ett mer effektivt och mer komprimerat möte än ett fysiskt läkarbesök.

Carita

Carita menar att telemedicin gör sjukvården mer lättillgänglig. Om en patient som befinner sig långt ifrån sjukhuset skulle bli akut sämre, går det snabbt att göra en första bedömning via telemedicin, eftersom läkaren kan se patienten på datorskärmen. Att kunna få en snabb bedömning och kunna peka och visa läkaren var på kroppen som det känns besvärligt, ger patienten trygghet.

– Att slippa resa och minska tiden som patienten tillbringar inom sjukvården, handlar framför allt om livskvalitet och minskad infektionsrisk för patienten, säger Carita Johansson.