Flera utmärkelser för palliativ vård i norra regionen

Sidan publicerades 12 april 2018

Den femte nationella konferensen för profession inom palliativ vård gick av stapeln i Stockholms Folkets hus, den 21 mars. Konferensen pågick i två dagar och under den senare hölls en ceremoni för sjuksköterskor inom palliativ vård som erhållit diplomering.

Diplomering i palliativ omvårdnad söks via föreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) som är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Diplomeringen syftar till att lyfta fram sjuksköterskor med särskilt intresse, kunskap och erfarenhet av arbete inom palliativ vård.

Specialistsjuksköterskan Johan Philipsson från palliativ medicin vid Norrlands universitetssjukhus, var en av mottagarna av diplomering.

För att erhålla diplomering krävs, förutom grundläggande behörighet som sjuksköterska, att den sökande uppfyller vissa kriterier; 15 högskolepoäng inom palliativ vård, arbete med utbildning och utveckling inom och utanför egen verksamhet. För diplomering krävs också fem års arbete inom palliativ enhet med multiprofessionellt team samt erfarenhet av att arbeta konsultativt, utanför den egna verksamheten.

Diplomeringsceremonin efterföljdes av att SFPO även utnämnde Årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad. Priset mottogs av Veronika Eriksson som arbetar inom äldreomsorgen i Skellefteå.

Diplomering Palliativ vård

Bäst på nytänkande

Under konferensen pågick en posterutställning som avslutades med prisutdelning för bästa poster. Över 70 posters tävlade i tre kategorier; Bästa layout, Bästa nytänkande och Publikens pris.

Priset i kategorin Bästa nytänkande poster gick till Margareta H Olsson, sjuksköterska i Palliativa rådgivningsteamet (PRT) Kalix, Rose-Mari Imoni, specialistsjuksköterska, PRT Piteå och Solveig Holmdahl, sjuksköterska, PRT Piteå. De tre fick priset för deras beskrivning av arbetet med att möta patienter i behov av specialiserad palliativ rådgivning via läsplattor och Skype.

Stort grattis till alla de diplomerade och prisbelönta, önskar Palliativt kompetenscentrum Norr.