Webbutbildning för likvärdig palliativ vård

Sidan publicerades 27 september 2016

En webbaserad utbildning i allmän palliativ vård i livets slutskede firar tvåårsjubileum. 3700 personer i norra sjukvårdsregionen har hittills påbörjat utbildningen – men det förväntas bli många fler. Målsättningen är att ge minst 15 000 vårdanställda inom landsting, kommun och privat vårdverksamhet, i hela Norrland, samma grundkunskaper om god palliativ vård oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

– Utbildningen ska passa så många som möjligt oavsett yrkeskategori och det krävs inte någon förkunskap, säger Fredrik Wallin, som är processledare för palliativ vård inom norra regionen och ansvarig för utbildningen.

Den palliativa webbutbildningen är gratis och omfattar omkring 4,5 timmar. Den kan genomföras i etapper och anpassas till verksamhet och kursdeltagare. Det som krävs är tid, Internetuppkoppling, en dator – och ett godkännande av chefen.

Innehållet i utbildningen är framtaget av den norra sjukvårdsregionens samrådsgrupp för palliativ vård i samarbete med Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr). Den omfattar all vård vid livets slut – inte enbart palliativ vård vid cancersjukdom.

– Genom att tillgodogöra sig befintlig kunskap utvecklas vården, så att man oavsett huvudman, yrkeskategori och geografisk ort ger en så god palliativ vård som bara är möjligt, säger Fredrik Wallin.

Läs mer om webbutbildningen på Regionalt cancercentrum norrs webbplats: rccnorr.se

För mer information kontakta Fredrik Wallin, Processledare för palliativ vård inom RCC Norr, via E-post: fredrik.wallin@regionjh.se, tfn 073-052 75 94

FAKTA: Webbutbildning i allmän palliativ vård

Utbildningen består av fem moduler: palliativ vård och etik, symtomlindring, omvårdnad, strukturerat arbetssätt samt närstående. Varje modul avslutas med en sammanfattning och deltagarens egna reflektioner. Efter slutförd utbildning kan deltagaren göra en kunskapskontroll. När deltagaren genomfört kunskapskontrollen och fått godkänt kan hon eller han skriva ut ett diplom.