En dag om palliation

Sidan publicerades 15 september 2016

I veckan arrangerade Regionalt cancercentrum norr en utbildning om palliativ vård. Dagen riktade sig till patient- och närståendeföreträdare i olika patientföreningar inom norra regionen och det var ett 30-tal engagerade deltagare som mötte upp i Umeå för att lära sig mer om vård i livets slutskede, diskutera och byta erfarenheter.

– Vi vill sprida kunskap runt ämnet men vi ser också patientföreningarna som ambassadörer för den palliativa vården i regionen, säger Bertil Axelsson, från norra regionens palliativa samrådsgrupp, som var en av dagens talare. Han menar att tillgången till palliativ vård ser väldigt olika ut i norra regionen. Något som skiljer sig mycket är möjligheten att få välja dödsplats, men det blir succesivt bättre.

Anna-Lena

Dagens program var satt efter deltagarnas önskemål. Anna-Lena Sunesson från RCC inledde med att berätta om RCC:s utveckling och arbete.

Bertil Axelsson beskrev den palliativa vården inom norra regionen utifrån en regional jämförelse.

Fredrik Wallin talade om existentiell hälsa, sexualitet vid palliativa tillstånd och närståendes roll i palliativ vård. Med jämna mellanrum gjorde talarna korta avbrott för gruppdiskussioner. – Det är sällan vi talar om döden och sexualitet; det är tabubelagt. Med den här dagen vill vi underlätta samtalet, säger Fredrik Wallin, processledare för palliativ vård inom RCC Norr.

Han citerade Cecily Saunders, grundare av hospicerörelsen som på ett fint sätt sammanfattar vad den palliativa vården går ut på: 

Du är betydelsefull för att du är du, och du är betydelsefull till den sista stunden av ditt liv. Vi ska göra allt vi kan för att du ska få dö lugnt och fridfullt men också leva tills du dör.

 

 

För mer information kontakta: Processledaren för palliativ vård inom RCC Norr, Fredrik Wallin, fredrik.wallin@vll.se tfn 073-052 75 94.

Sammankallande i den palliativa samrådsgruppen i norra regionen, Bertil Axelsson, bertil.axelsson@regionjh.se

 

Presentationer från utbildningsdagen

Bertil Axelsson, Om pallaitiv vård (pdf)

Fredrik Wallin, Existensiell hälsa och sexualitet (pdf)