Nya processledare fortsätter gott arbete

Sidan publicerades 28 oktober 2016

Två urologer från Västernorrland har tillträtt som processledare inom RCC Norr, Johan Styrke inom processen för prostatacancer och Markus Johansson för urogenitala tumörer.

Johan Styrke (t.v.) är en 36-åring från Umeå som tog läkarexamen 2006. Efter AT-tjänstgöring i Örnsköldsvik styrde kosan mot Sundvall och en ST-tjänst på urologkliniken. Tre barn och en doktorsavhandling senare är utbildningen snart färdig och en specialisttjänst med insprängd undervisning och forskning väntar.

Markus Johansson (t.h.) är 43 år och från Vännäs. Efter grundutbildning i Stockholm och ST-tjänstgöring i kirurgi i Örnsköldsvik flyttade han med fru och två barn till Sundsvall för att förkovra sig inom urologisk kirurgi. Markus är nu specialistläkare och klinikens arvtagare inom öppen kirurgi.

På fritiden

För Johan upptar Familjeaktiviteter största delen av tiden utanför arbetet, men även volleyboll, hockey och svampplockning står på schemat. Den högra hjärnhalvan får sitt behov mättat genom spelande av och lyssnande på musik.

Markus stora klätterintresse har lett fram till en egenhändigt tillverkad klättervägg i källaren. Den riktiga klättringen har dock ersatts av husrenovering, hockey och idrottsaktiviteter med barnen. Någon gång per år styr kosan mot Stockholm för avnjutning av live-hårdrock.

Förväntningar på uppdraget som processledare

Johans hoppas kunna bidra med energi och organisationsförmåga i en redan mycket kompetent regional arbetsgrupp för prostatacancer. Johan kommer att arbeta för ökad regional samverkan, förbättrad mätning av procedurrelaterade utfall och initiering av fler regionövergripande forskningsprojekt.

Markus vill fortsätta arbetet med att förfina det redan framgångsrika regionala samarbetet. Fortsatt arbete med att effektivisera utredning av makroskopisk hematuri och med att kvalitetssäkra den urologiska kirurgin står högt på agendan. Att ytterligare en processledare kommer på banan ger synergieffekter. Förutom en fördelning av arbetsbördan kommer den delade processledarfunktionen att bli mer synlig vilket förhoppningsvis kan bidra till förbättrad implementering av åtgärder i hela regionen.