Nätverkande kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 27 oktober 2016

En gång om året möts kontaktsjuksköterskor inom cancervården i norra regionen, i ett nätverksmöte i Umeå. Och den 26 oktober var det åter dags. Dagen handlade bland annat om det praktiska arbetet utifrån en tydlig arbetsbeskrivning, något som är grundläggande för att kunna fullfölja uppdraget.

Katja Vuollet Carlsson är regional samordnande kontaktsjuksköterska och ansvarig för nätverksträffarna. Hon talade om att man behöver samverka med koordinatorerna som nu tillsätts inom satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården.

Projektledaren för den nya studiedatabasen Cancerstudier i Sverige, Kerstin Granberg berättade bakgrunden till projektet och visade hur man använder sökverktyget för databasen.

 Det är viktigt att uppmuntra patienter att delta i cancerstudier; behandlingen bygger ju på det, sade en av deltagarna.

Jonas Forssander är koordinator för SVF på kirurgkliniken i Skellefteå. Han berättade om satsningen på SVF som ska korta väntetiderna i cancervården och underströk patientens lagliga rätt till information om sin utredning, diagnos och behandling.

 De flesta patienterna vet inte att de utreds enligt SVF men kan ändå märka att utredningen går fort, sade Jonas Forssander.

Han konstaterar samtidigt att patienter som utreds inom SVF får allt bättre informationen av sjukvården, även om utvecklingen går långsamt.

Viktigt uppdrag

Angela Hägg är kontaktsjuksköterska på kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Hon berättade om hur hon tog på sig uppdraget att bygga en funktion som inte är beroende av person.

 Jag har inte lyckats med allt men jag har blivit någon för mina patienter och det räcker långt, sade Angela Hägg.

Hon menade att det är viktigt att ”kriga” för det renodlade kontaktsjuksköterskearbetet och lära sig säga nej till nya uppgifter ibland.

 Då är det jätteviktigt med en tydlig uppdragsbeskrivning, menade en av deltagarna.

Patientcentrering

Katja underströk vikten av en patientcentrerad vård. Professionen ger förslag på behandlingar men det är alltid patienten som väljer utifrån sina förutsättningar.

 Människor är så olika; vi måste möta personen vi har framför oss och då måste systemet vara riggat därefter, sade Katja Vuollet Carlsson.

För mer information kontakta: Katja Vuollet Carlsson

Informationsblad för SVF att dela ut till patienter finns att ladda ned för alla diagnoser.