Från Idé till klinisk användning

Sidan publicerades 17 oktober 2016

I fredags arrangerade Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) en workshop på universitetssjukhuset i Umeå, runt ämnet innovationer inom cancervården. Syftet var att, genom inspirerande föreläsningar och gruppdiskussioner, hitta beröringspunkter mellan industri, akademi och cancervård.

Deltagarna var överens om att en bättre samverkan skulle göra det lättare att hitta framkomliga och snabbare vägar för innovationer, från en god idé till att uppfinningen kommer till klinisk användning.

Workshopen var ett uppskattat dialogforum där representanter från vården, forskning, företag och innovationskontor fick chansen att diskutera hur man på ett systematiskt sätt kan omsätta idéer till forskning, utveckling och innovation.

– Kreativitet handlar om förmågan att både skapa och implementera idéer, sade Jonas Appelberg från landstinget Västernorrland som var dagens förste föredragshållare.

Sverige har goda förutsättningar när det gäller innovations- och idéutveckling. Ambitionerna är höga i norra regionen – men det gäller att gå från ord till handling.

Många aktörer

Det finns många aktörer på innovationsområdet, som alla arbetar åt samma håll, ibland sida vid sida och ibland i olika delar av processen.

Tillsammans lyfter vi goda idéer och gör världen lite bättre, sade Carolina Hawranek som tillsammans med Helen Fält representerade Umeå Biotech Incubator.

En svårighet är dock att utvecklingen av en idé kan vara dyrare till en början, men betala sig i slutändan. Frågan är då vem som ska ta kostnaden i de olika stegen. Här gäller det att ha ett helhetstänkande där fokus ligger på nyttan för patienten och en vilja att utmana den rådande sanningen på arbetsplatsen.

 Innovation är en del av den ordinarie verksamheten och det måste finnas en plats där medarbetare kan dumpa idéer, menade Kerstin Lindström, innovationsutvecklare från Norrbottens läns landsting.

Efter två föredrag med praktiska exempel på företag inom cancerområdet, sammanfattade onkologiprofessor Anders Widmark dagen.

Han föreslog att införa en innovationsbonus inom sjukvårdens verksamheter och underströk också att det behövs system för att fånga upp innovationer. – Vårdutveckling borde verkligen ses som en innovation, sade Anders Widmark.

Beatrice Melin, verksamhetschef vid RCC Norr och Benny Björkblom, forskningssamordnare vid RCC Norr var moderatorer under workshopen Från idé till klinisk användning.

Länkar:

Läs mer om forskning i norr.

Till Cancerstudier i Sverige – för fler patienter i kliniska studier.

Till Cancerseminarieserien.