Alltfler utreds för ärftlig cancer

Sidan publicerades 17 november 2016

I mitten av november hölls nationella cancergenetikdagar i Umeå. Det var ett 70-tal deltagare från alla cancergenetiska mottagningar i Sverige som träffades för att diskutera de senaste rönen och utbyta erfarenheter. Ett syfte med det nationella mötet är att alla som arbetar med cancergenetik ska följa samma riktlinjer.

Cancergenetikdagarna är tre till antalet. Den första dagen var ett möte för genetiska vägledare, sjuksköterskor och administratörer vid mottagningarna i landet.

Dag två var öppen för alla och innehöll föreläsningar på temat tjocktarmscancer. Inför den tredje dagen hade deltagarna möjlighet att anmäla olika ämnen som diskuterades. Det sker även en löpande avrapportering om olika forskningsprojekt.

Den italienske forskaren Geunardo Maurizio (bilden) från InSiGHT stod för årets internationella inslag. InSIGHT är en förkortning av International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours.

Organisationen vill förbättra omhändertagandet av patienter och familjer med en ärftlig risk att drabbas av cancer i mag- och tarmkanalen.

Medvetna människor

Antalet utredningar av ärftlig cancer ökar. Det berättar medarbetarna på cancergenetisk mottagning i Umeå. Det kan delvis bero på en större medvetenhet hos sjukvården om att mottagningen finns och att man tycker det är viktigt att fråga patienterna om ärftlighet i släkten.

En annan orsak är att informationsflödet har förbättrats och att mycket information redan finns, t ex på Internet, vilket gör att patienterna är mer upplysta och vet när de ska söka hjälp.

Personer som kommer för en utredning av ärftlig cancer är ofta redan medvetna om att sjukdomen finns i släkten och riskerna med det. Förkunskapen gör att det hela avdramatiseras. 

Jens Bettan och CarinVid cancergenetisk mottagning på Norrlands universitetssjukhus arbetar bland andra (fr.hö. i bilden) Jens Nyström, Elisabeth Stenman och Carin Nylander.

 

 

För mer information kontakta cancergenetisk mottagning

Telefon till sjuksköterska:

090 - 785 13 80

Telefontider:

Tisdag, onsdag: 13.00 – 16.00

Torsdag, fredag: 8.30 – 11.30

Cancergenetisk mottagning i Umeå utreder familjer och personer från hela norra sjukvårdsregionen, när det finns misstanke om ärftlig cancersjukdom i släkten. De vanligaste orsakerna till utredningar är misstanke om ärftlig bröstcancer, tjocktarmscancer eller äggstockscancer.

Läs mer om cancergenetisk mottagning och ärftlig cancer