Palliativt kompetenscentrum höjer kunskapsnivån

Sidan publicerades 30 mars 2016

Fredrik Wallin från Östersund är nytillträdd processledare i palliativ vård och koordinator för palliativt kompetenscentrum (PKC) inom RCC Norr. Han är specialistsjuksköterska inom onkologi och har tidigare arbetat på Cancercentrum vid Nus och på onkologisk mottagning i Östersund.

Här kommer fem frågor till Fredrik Wallin:

Fredrik Wallin koordinator PKC

Vad gillar du att göra på fritiden?

– Jag umgås med familjen, övrig ledig tid spenderas helst i Jämtlandsfjällen och på Frösöns golfbana.

Vad innebär arbetet som processledare i palliativ vård?

– Som processledare kommer jag att arbeta nära den regionala samrådsgruppen för palliativ vård. Jag ser fram emot att komma ut i regionen för att träffa vårdgivare lokalt och få en bättre inblick i deras verksamheter. Jag hoppas kunna hitta goda exempel men också saker man tycker är utmanande och vill förändra.

Vad ska du göra som koordinator för PKC?

– Jag kommer att samordna och sammanföra aktörer i regionen. PKC ska samla kunskap inom palliativ vård och göra informationen mer tillgänglig. Jag kommer också arbeta med statistik från palliativa registret för att analysera vad vi i norra regionen är bra på och vad vi kan och bör förbättra.

Vilka uppgifter har PKC?

– PKC har en viktig roll i att bidra till att forskningsanslag kommer regionen till del och att forskningsprojekt startas och genomförs inom det palliativa fältet. PKC ska höja kunskapsnivån inom palliativ vård och vara en kunskapsbank, inspiratör och ett bollplank för regionens medarbetare och invånare. Genom PKC kan vi öka medvetenheten om betydelsen av en väl fungerande palliativ vård.

Vilka utmaningar ser du?

– Vi lever och verkar i en region med stora geografiska avstånd. Det är en utmaning som vi alla tillsammans måste möta och arbeta aktivt med, för att motverka ojämlikheter i den palliativa vården. Vi får inte glömma bort vår målsättning, att varje obotligt sjuk och döende person ska erhålla palliativ vård utifrån sina behov oavsett diagnos, ålder, bostadsort och vårdenhet.

Läs mer om palliativ vård och PKC