Norrlandstingen får stimulansmedel för vårdförlopp i cancervården

Sidan publicerades 31 mars 2016

Landstingen i norra regionen får sammanlagt 18,2 miljoner kronor i stimulansmedel för införande av ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Det beslutades på dagens regeringssammanträde. Totalt är det 203 miljoner kronor som fördelas mellan landstingen i landet.

– Det är mycket glädjande att landstingen och regionerna lyckats beskriva implementeringen av ytterligare vårdförlopp på ett bra sätt. För de fem redan införda vårdförloppen finns tecken på kortade väntetider för patienterna, vilket är satsningens yttersta mål, säger Beatrice Melin, chef på Regionalt cancercentrum norr.   

Regeringen och SKL har en överenskommelse för kortare väntetider i cancervården under 2016. Enligt överenskommelsen ska de landsting som vill ta del av avsatta medel lämna in handlingsplaner för införandet av 13 nya standardiserade vårdförlopp. Alla landsting har lämnat in handlingsplaner och nu har regeringen beslutat att samtliga landsting också får pengar.

203 miljoner kronor fördelas enligt det befolkningsunderlag som respektive landsting hade den 31 december 2015:

Landsting                        kronor
Stockholm                       45 983 285
Uppsala                            7 298 261
Södermanland                 5 846 456
Östergötland                    9 183 740
Jönköping                        7 167 880
Kronoberg                        3 943 543
Kalmar                              4 897 853
Gotland                             1 182 657
Blekinge                            3 219 907
Skåne                                26 863 854
Halland                             6 486 757
Västra Götaland              33 974 406
Värmland                          5 685 556
Örebro                               5 996 887
Västmanland                   5 445 938
Dalarna                             5 791 147
Gävleborg                         5 807 364
Västernorrland                 5 025 988
Jämtland                           2 624 838
Västerbotten                     5 427 433
Norrbotten                         5 146 250
    
Totalt:                                 203 000 000

För mer information kontakta: Beatrice Melin, chef RCC Norr, via E-post: beatrice.melin@umu.se

Anna Selberg, kommunikatör
Tfn. 090-785 36 81, 072-705 36 81