Nyheter

Norr
Norrlandstingen får stimulansmedel för vårdförlopp i cancervården

Landstingen i norra regionen får sammanlagt 18,2 miljoner kronor i stimulansmedel för införande av ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Det beslutades på dagens regeringssammanträde. Totalt är det 203 miljoner kronor som fördelas mellan landstingen i landet.

Norr
Palliativt kompetenscentrum höjer kunskapsnivån

Fredrik Wallin från Östersund är nytillträdd processledare i palliativ vård och koordinator för palliativt kompetenscentrum (PKC) inom RCC Norr. Han är specialistsjuksköterska inom onkologi och har tidigare arbetat på Cancercentrum vid Nus och på onkologisk mottagning i Östersund.

Norr
Nyheter från RCC Norr

Omkring åtta nyhetsbrev om året skickas ut från RCC Norr. I det senaste brevet kan du bland annat läsa om hur standardiserade vårdförlopp infördes inom diagnosen matstrups- och magsäckscancer. Du hittar också information om hur du anmäler dig till de regionala cancerdagarna 7 – 8 april. Sista chansen för anmälan är tisdagen 22 mars. Välkommen att prenumerera på RCC Norr nyhetsbrev.

Norr
Ny innovativ systemutvecklare till Regionalt cancercentrum

Patrik Hjelt är ny systemutvecklare vid RCC Norr, där han arbetar som testare och support för INCA-plattformen. Han validerar olika funktioner i plattformen och ser till att olika tester utförs inför nya versionsuppdateringar.

Norr
Snabbspår banade väg för kortare väntetider

Bättre logistik och bättre struktur på arbetet har gett kortare väntetider för patienter med matstrups- och magsäckscancer i norra regionen. Det menar Bengt Wallner, cancerkirurg vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) och processledare för övre GI inom RCC Norr. Han syftar på det snabbspår som utarbetades i samband med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) under hösten 2015.