Främja fysisk aktivitet

Sidan publicerades 16 maj 2016

Fysisk aktivitet och träning är en viktig del i cancerprevention och cancerrehabilitering. Det finns en vetenskaplig grund för att ge patienter rekommendationer om att vara fysiskt aktiva.

Den fysiska aktiviteten kan ge bättre välbefinnande, minskade läkemedelsbiverkningar, eventuellt minska risken för återfall och ge förbättrad överlevnad. Trots detta är 36 procent av befolkningen i norra regionen inte tillräckligt fysiskt aktiva och 13 procent uppger att de rör sig mindre än två timmar per vecka, d.v.s. har en stillasittande fritid.

För att sprida kunskap om hur man som vårdpersonal kan arbeta för att främja fysisk aktivitet i befolkningen hölls ett seminarium via video i hela norra regionen den 4 maj 2016. Deltagarna fick bland annat information om den kommande Start-kampanjen, som vill uppmuntra människor att motionera mera.