Rapport visar regionala skillnader för palliativ vård

Sidan publicerades 22 juni 2016

Inom norra sjukvårdsregionen görs regelbundet regionala öppna jämförelser (RÖJ) för palliativ vård. I rapporterna uppmärksammas skillnader i den palliativa vården, mellan kommuner, län och i vissa fall även mellan sjukhus. Nu finns en ny rapport publicerad på www.rccnorr.se.

 RÖJ-rapporterna är en viktig grund för den kartläggning som RCC Norrs processledare gör av hur regionens cancervård fungerar och utgör ett underlag för de mål för cancervårdens utveckling som har satts upp, säger Fredrik Wallin, processledare för palliativ vård inom RCC Norr.

Läs Regional öppen jämförelse (RÖJ) för palliativ cancervård i livets slutskede 2015