Nya årsrapporter för tjock- och ändtarmscancer

Sidan publicerades 13 juni 2016

Separata årsrapporter för ändtarmscancer och tjocktarmscancer finns nu publicerade på webbplatsen cancercentrum.se.

Data för ändtarmscancer började registreras redan 1995 och detta är den 34:e rektalcancerrapporten från Svenska Kolorektalcancerregistret.

– Täckningsgraden är mycket god. Registret har registrerat 98 procent av patienterna, säger Karl Kodeda som ansvarat för årsrapporten gällande rektalcancer.

Den övergripande målsättningen med att registrera patienter i kvalitetsregistret är att förbättra situationen för människor som drabbats av tjock– eller ändtarmscancer.

– Professionen får på det sättet ett underlag för att utvärdera sin egen verksamhet och följa utvecklingen över tid, säger Karl Kodeda.

Annika Sjövall har ansvarat för årsrapporten för tjocktarmscancer från kolorektalcancerregistret. Detta är den nionde årsrapporten för denna cancerform.

– Glädjande nog ser vi en fortsatt positiv utveckling för exempelvis patologi medan komplikationssiffrorna ligger stabilt, berättar Annika Sjövall.

– För två år sedan började vi med figurer som visar tidstrender för kvalitetsindikatorerna. Det gör att varje sjukhus lätt kan se om man blir bättre med tiden.

Även för tjocktarmscancer är täckningsgraden för inrapportering i registret genomgående mycket hög.

– Det är förstås minst lika viktigt att data läggs in på ett korrekt sätt, säger Annika Sjövall.

Styrgruppen för kolorektalregistret ser gärna att alla som handlägger och registrerar patienter kommer med synpunkter på rapporterna. Målsättningen är att data ska bli korrekt presenterade och att årsrapporterna ska bidra till att successivt förbättra vården och resultatet av behandlingen.

Läs hela rapporterna