Landstinget fattade beslut om ett rökfritt Västerbotten

Sidan publicerades 27 juni 2016

Landstingsfullmäktige i Västerbotten har fattat beslut om att ställa sig bakom det nationella projektet Tobacco Endgame, vars mål är ett rökfritt Sverige 2025. Flera andra landsting och regioner har redan ställt sig bakom intiativet.

Varje dag dör någon i Västerbotten som en konsekvens av tobaksrökning, och den årliga kostnaden för sjukfrånvaro, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader beräknas till 816 miljoner kronor, bara i Västerbotten.

Beslutet som fattades vid senaste fullmäktigesammanträdet innebär att landstinget ställer sig bakom Tobacco Endgame, ett nationellt initiativ från den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta med målet att Sverige ska vara rökfritt år 2025. 

– Västerbotten har redan idag ett bra pågående arbete för minskad rökning, både gällande rökavvänjningsprogram för personer som vill sluta röka och förebyggande arbete för att få unga att inte börja röka, säger Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare som ansvarar för det tobaksförebyggande arbetet i länet. Hon poängterar att landstingets beslut ger betydelsefulla signaler att fortsätta det arbetet.

Läs hela nyheten på www.vll.se

Källa: Sally Carlsson Cloodt, Västerbottens läns landsting