Förslag om storregion i norra Sverige

Sidan publicerades 4 juli 2016

Den 30 juni 2016 presenterade den statliga Indelningskommittén sitt delbetänkande om nya regioner i Sverige. Precis som väntat är tanken att de fyra nordligaste länen ska slås ihop till en ny stor region. Norrlands län föreslås som namn på den nya regionen som, om förslaget blir verklighet, kommer att omfatta 44 kommuner.

Enligt Indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg har dagens länsindelning spelat ut sin roll; den svag och splittrad. Indelningskommittén föreslår därför att Sverige istället delas in i tre nya storlän: Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Enligt delbetänkandet som nu har överlämnats till regeringen är syftet med de nya storregionerna bland annat att skapa en sammanhängande regional organisation, där statliga myndigheter och landstingen har gemensam indelning med länen.

Indelningskommittén föreslår alltså att Västernorrlands län, region Jämtland Härjedalen, Västerbottens län och Norrbottens län läggs samman till Norrlands län.

Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län föreslås bli Svealands län. Västra Götalands och Värmlands län läggs samman och får det gemensamma namnet Västra Götalands län.

Se hela pressträffen med Indelningskommittén angående förslaget om ny regionindelning