Nyheter

Norr
Arbetar för att förbättra nationella kvalitetsregister

I våras började systemvetare Lisa Tykosson att arbeta som registerproduktägare vid RCC Norr. Som registerproduktägare ansvarar hon för att ta in önskemål om förändringar och förbättringar i de nationella kvalitetsregister som RCC Norr ansvarar för. Lisa specificerar och prioriterar sedan de förändringar som ska göras åt utvecklingsteamet.

Norr
Förslag om storregion i norra Sverige

Den 30 juni 2016 presenterade den statliga Indelningskommittén sitt delbetänkande om nya regioner i Sverige. Precis som väntat är tanken att de fyra nordligaste länen ska slås ihop till en ny stor region. Norrlands län föreslås som namn på den nya regionen som, om förslaget blir verklighet, kommer att omfatta 44 kommuner.