Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården

Sidan publicerades 26 januari 2016

RCC norr har i samarbete med Umeå universitet startat en utbildning för kontaktsjuksköterskor. Kursen heter kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården och syftet är att stärka och utveckla kontaktsjuksköterskans funktion och roll. Samma koncept finns redan på flera platser i landet men nu är det alltså norra regionens tur.

Katja Vuollet Carlsson– Kontaktsjuksköterskorna får mer kunskap och vården blir mer likvärdig både inom regionen och nationellt, säger Katja Vuollet Carlsson som är samordnande kontaktsjuksköterska inom RCC Norr och ansvarig för utbildningen.

 

 I veckan samlades de 30 deltagarna, 29 kvinnor och en man, i Umeå för ett tvådagarsmöte. Fortsättningen av kursen, som totalt omfattar 7,5 högskolepoäng, kommer att ges på distans och på kvartsfart i 20 veckor framåt.Kurs för kontaktsjuksköterskor

Gemensam för alla deltagare är att de redan arbetar som kontaktsjuksköterskor inom norra regionen. Resa och uppehälle betalar den egna kliniken medan RCC Norr står för kursavgiften.

Under studietiden kommer en halv dag i veckan vara schemalagd. I övrigt är det självstudier som gäller. Grundkravet för att få delta i kursen är sjuksköterskeexamen och det finns både grundutbildade och specialiserade sjuksköterskor med i gruppen.

Ansökningarna till utbildningen har kommit direkt från Norrlandstingens olika verksamheter inom cancervården och det är verksamhetscheferna som har anmält deltagarna.

– Efterfrågan på utbildning är stor och de trettio utbildningsplatserna har inte räckt till för alla intresserade. RCC Norr arbetar därför för ytterligare en kursstart för vårterminen 2017, berättar Katja Vuollet Carlsson.