Forskning ska snabbare bli till nytta för patienten

Sidan publicerades 14 januari 2016

SWElife är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på folksjukdomar med syftet att forskningsidéer snabbare ska nå hela vägen till konkreta innovationer som kan komma både patienter och samhället till nytta.

Beatrice Melin, chef vid RCC Norr är styrelseledamot i SWElife. Hon tycker att SWElife fyller en viktig funktion när det gäller att involvera hela life science-sektorn i arbetet med att forskningen snabbt ska komma patienterna till del. Samverkan mellan hälso- och sjukvård, patienter, akademi, företag från alla branscher med hälsofokus, investerare etc är många gånger avgörande.

Beatrice Melin chef RCC Norr

- SWElife arbetar för att optimera utnyttjandet av befintlig kompetens och infrastruktur genom att öka samverkan mellan olika sektorer och mellan olika delar av landet, säger Beatrice Melin.

Läs senaste nyhetsbrevet från SWElife