Nyheter

Norr
Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården

RCC norr har i samarbete med Umeå universitet startat en utbildning för kontaktsjuksköterskor. Kursen heter kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården och syftet är att stärka och utveckla kontaktsjuksköterskans funktion och roll. Samma koncept finns redan på flera platser i landet men nu är det alltså norra regionens tur.

Norr
Forskning ska snabbare bli till nytta för patienten

SWElife är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på folksjukdomar med syftet att forskningsidéer snabbare ska nå hela vägen till konkreta innovationer som kan komma både patienter och samhället till nytta.