Gemensamt språk inom strålbehandling

Sidan publicerades 24 februari 2016

Ett gemensamt språk är en grundförutsättning för att vård och forskning ska fungera effektivt. Därför standardiseras nu språket för information inom strålbehandling genom ett nationellt samarbete.

Samarbetet innebär samma sätt att lagra data från strålbehandling och samma språk för att beskriva sjukdom och behandling  i hela landet.

Problemet har varit att man inte talat samma språk på landets olika universitetssjukhus. Olika parametrar som diagnos av tumören, precisering av läge, behandlingsteknik och riskorgan har varierat både inom sjukhus och mellan sjukhus. Det har hittills gjort det svårt att jämföra data.

– Att alla universitetskliniker kunnat enas om ett enhetligt språk ger oss helt nya möjligheter att följa upp behandling och biverkningar och jämföra utrustning. På sikt kommer det att hjälpa oss förstå hur vi bäst skräddarsyr behandlingen efter den enskilda patienten, säger Anders Montelius, docent vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala som har lett arbetet med den nya nomenklaturen.

Läs hela nyheten på VLL.se