Framtidens specialiserade hälso- och sjukvård

Sidan publicerades 10 februari 2016

I slutet av januari inbjöd landstinget Västernorrland, tillsammans med länsstyrelsen, till två intressanta föreläsningar om framtidens specialiserade hälso- och sjukvård.

Det var Beatrice Melin, verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr och Måns Rosén, regeringens utredare om den högspecialiserade vården, som stod för denna framtidsspaning på Härnösands teater.

Enligt utredningens betänkande, som överlämnats till regeringen, ska sjukvård koncentreras ur patientsäkerhetssynpunkt, eftersom en större volym ger ett bättre resultat.

Det stämmer väl överens med vad Beatrice Melin också framhöll. Mindre vanliga och avancerade ingrepp bör för patienternas bästa koncentreras och centraliseras till några få platser i landet.

 För enstaka ingrepp reser man gärna långt men för det man ska göra ofta vill man ha nära till vården, säger Beatrice Melin.

Hon framhåller därför att vissa delar av cancervården också kan komma att decentraliseras och göras på hälsocentralerna.

Läs mer och se förläsningarna på lvn.se.