Nyheter

Norr
Gemensamt språk inom strålbehandling

Ett gemensamt språk är en grundförutsättning för att vård och forskning ska fungera effektivt. Därför standardiseras nu språket för information inom strålbehandling genom ett nationellt samarbete.

Norr
Luleå får kirurgveckan 2020

Kirurgveckan är ett viktigt forum för svenska kirurger och samlar varje år cirka 1000 deltagare från hela Sverige. Kirurgiska kliniken vid Sunderby sjukhus i Luleå kommun, ansökte om att få arrangera veckan i stor konkurrens med orterna Stockholm, Sundsvall, Västerås, Växjö och Norrköping och tog hem vinsten för år 2020.

Norr
Att kämpa för livet – om metaforer runt cancer

Välkommen till ett seminarium om olika metaforer som finns runt cancer. Julia Sandström, tidigare student vid Språkkonsultprogrammet skriver nu på sin magisteruppsats. Vid seminariet presenterar hon sitt arbete under rubriken ”Att kämpa för livet – om metaforer om cancer”.

Norr
Framtidens specialiserade hälso- och sjukvård

I slutet av januari inbjöd landstinget Västernorrland, tillsammans med länsstyrelsen, till två intressanta föreläsningar om framtidens specialiserade hälso- och sjukvård.

Norr
Årets första nyhetsbrev

RCC Norr skickar ut omkring åtta nyhetsbrev om året för att berätta om vad som sker inom verksamheten. Välkommen som prenumerant. Nu finns ett nytt nyhetsbrev att ladda ned. I det kan du bland annat läsa om standardiserade vårdförlopp inom cancervården och om RCC Norrs nya utbildning för kontaktsjuksköterskor.