Unik kurs i hematologi för sjuksköterskor

Sidan publicerades 20 december 2016

En distanskurs i hematologi (om blodsjukdomar) för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker genomförs just nu genom institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Utbildningen omfattar 15 högskolepoäng och är, med sin omfattning, unik i Sverige.

Kurs i hematologi 15 hp

Ulla Lindkvist är avdelningschef på hematologen vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) och ansvarar för utbildningen tillsammans med hematologen Maria Liljeholm.

Viktigt med utbildning

Den diagnostiska och medicinska utvecklingen och komplicerade behandlingar kräver välutbildad personal.

Ulla Lindkvist avdelningschef Hematologen Nus

Ulla Lindkvist berättar att hon alltid varit intresserad av internutbildning.

– Utbildning är en nödvändighet för personalen inom vården och för rekrytering av ny personal, säger hon.

– Hematologi är en spännande specialitet att arbeta med för att det händer så mycket. Att arbeta med något som utvecklas är positivt och patienterna är fantastiska.

Samarbete för god vård

Blodcancer inklusive lymfom utgör den femte vanligaste cancerformen. Att samarbetet inom regionen fungerar bra är ett måste för en god vård. En av vinsterna med att kursdeltagarna träffas är just att de får lära känna varandra och utbyta erfarenheter, vilket underlättar vidare kontakter.

– Det är väldigt bra för kunskapsutvecklingen att vi har både sjuksköterskor som jobbar i vården och biomedicinska analytiker som jobbar i den mikroskopiska världen. Det är bra att dessa båda världar får mötas. Det är olika världar men lika viktiga för hematologin, säger Ulla Lindkvist.

Besök av patientföreträdare

Kursdeltagarna får besök av Ewa Jonsson som för 17 år sedan drabbades av akut myeloisk leukemi (AML). Hon berättar bland annat om ett professionellt bemötande på sjukhuset och om den transplantation av stamceller hon fick gå igenom.

Ewa Jonasson patient

AML har ett mycket akut förlopp och behandling måste därför sättas in omedelbart. Ewa minns att det betydde så mycket när en okänd vårdpersonal sa att åt henne att kämpa.

Idag är Ewa engagerad i Blodsjukas Förening vid Nus och patientföreträdare i RCC norrs patient- och närståenderåd.

Upplägg för kursen Hematologi 15 hp

Distanskursen i hematologi har gått ungefär vartannat år, sedan i början av 2000-talet. Det är den enda utbildning i hematologi med högskolepoäng för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som finns i norra regionen. Den genomförs vid Norrlands universitetssjukhus som har ett uppdrag att driva utbildning och utveckling i hela regionen.

Utbildningen har 15 studieplatser, men nuvarande kurs genomförs av 19 deltagare.

De träffas vid fem sammankomster med seminarier, föreläsningar, studiebesök och vid ett tillfälle i ett internat.

Deltagarna gör ett vetenskapligt projektarbete på fem högskolepoäng.

Mellan träffarna läser kursdeltagarna på egen hand och har hemtentamina. Även om kursen bygger mycket på egna studier hemmavid är vinsten stor med att träffas.

Själva utbildningen är gratis. Finansiering av ledighet, resor och boende i Umeå ser olika ut, beroende på vilket landsting deltagaren kommer ifrån. Förkunskaper: Sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker. Det är en fördel om man arbetat med hematologi, men inget krav.

Föreläser gör läkare, sjuksköterskor, kuratorer, dietister och fysioterapeuter, det vill säga professioner som är inblandade i den hematologiska vården. De kommer oftast från närområdet men kan vara från hela landet.