Risken att dö av svår prostatacancer kan halveras

Sidan publicerades 10 augusti 2016

I dag får de flesta män som drabbats av mycket avancerad prostatacancer enbart hormonell behandling för att bromsa sjukdomen. Men en ny svensk studie av forskare på Umeå universitet pekar på att risken att dö kan minska avsevärt med strålbehandling eller operation.

Enligt studien som publicerats i European Urology, har män med mycket svår prostatacancer som har behandlats på enheter med högst andel radikalbehandlingar (strålbehandling eller operation), hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats på enheter med lägst aktivitet.

– Studieresultaten antyder att kombinationen av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling i utvalda fall kan förlänga livet på män med mycket avancerad prostatacancer, säger Pär Stattin, som är forskare vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Det är också han som har lett studien.

Med hjälp av data ur det Nationella prostatacancerregistret (NPCR) undersöktes sambandet mellan prostatektomi eller strålterapi och dödlighet bland män med mycket avancerad prostatacancer. Behandlingen analyserades på gruppnivå medan utfallet död i prostatacancer och död av alla orsaker analyserades på individnivå. 

Läs hela pressmeddelandet på umu.se

Läs hela den vetenskapliga artikeln i European Urology