Genetisk kniv prövas på människor

Sidan publicerades 16 augusti 2016

En molekylär genetisk kniv som upptäcktes för fyra år sedan, av bland annat forskaren Emmanuelle Charpentier, ska för första gången prövas vid medicinsk behandling av människor.

Genkniven heter CRISPR-Cas9 och upptäcktes av forskaren Emmanuelle Charpentier vid Umeå universitet och Jennifer Doudna vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien. Upptäckten var en av aspiranterna till Nobelpriset 2015.

Nu i augusti 2016 ska kinesiska forskare vid West China Hospital för första gången pröva den genetiska kniven på människor och ska då behandla den vanligaste formen av lungcancer med den nya tekniken.

De kinesiska forskarna ska med hjälp av genkniven förändra generna i blodet hos de allra sjukaste patienterna, när ingen annan behandling hjälper. Blodcellerna tas ur kroppen, förändras och stoppas sedan tillbaka.

Genom att ta bort en viss gen tar forskarna bort en spärr som finns för immunförsvarets förmåga att attackera cancern. Forskarnas förhoppning är att kroppens immunförsvar ska bli mer aggressivt mot cancercellerna.  Det här är en metod som delvis använts tidigare, men aldrig förr med CRISPR-Cas9.

- Det är spännande, men det är en svår uppgift de här forskarna har tagit på sig, säger Mikael Johansson, forskare vid Umeå universitet och processledare för lungcancer inom Regionalt cancercentrum Norr.

 Källor: SR, VK.