Nyheter

Norr
Årets eldsjäl fick pris

Kristina Aglund, gynonkolog i norra regionen, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2016. Priset delades ut vid Gyncancerdagen i Umeå den 19 april.

Norr
Projekt gav bättre rehabilitering inom gyncancer

Säkra cancerrehabiliteringen, skapa fungerande arbetsformer för kontaktsjuksköterskor och införa ”Min vårdplan” i vårdprocessen för gynekologisk cancer i norra regionen. Det var tre av syftena med Carereprojektet.

Norr
Välbesökt cancerforskningsdag i Umeå

I härligt vårväder hölls den årliga cancerforskningsdagen i landstingshuset i Umeå. Till cancerforskningsdagen anlände en stor skala entusiastiska åhörare och posterpresentatörer från regionens alla hörn. I år bestod programmet av sex halvtimmeslånga presentationer. Patientnära kliniska studier, grundläggande molekylärbiologisk forskning samt forskningsmetodik och infrastrukturplattformer presenterades. De yngre forskarna fick även de komma till tals under den ca 1,5 timmes långa postersessionen.

Norr
Regionala cancerdagar i Umeå

Ett säkert norrländskt vårtecken är RCC:s regionala cancerdagar som årligen hålls i Umeå. Under konferensens första dag, den 7 april fick de 160 deltagarna bland annat ta del av erfarenheter från införandet av standardiserade vårdförlopp, höra hur diagnostiskt centrum kom till i Kristianstad samt ta del av nationella och regionala nyheter inom regionala cancercentrums verksamhet.

Norr
Pris för bästa poster

I fredags hölls den årliga cancerforskningsdagen i Umeå med en stor skala entusiastiska åhörare och intressanta föreläsare. Under konferensdagen väckte posterutställningen stort intresse bland besökarna.