Nu får föräldrar i norr extra stöd om hur de bäst skyddar familjen mot hudcancer

Sidan publicerades 16 maj 2024

Under de senaste två decennierna har incidensen av malignt melanom mer än fördubblats. Nu får föräldrar och barn som besöker Barnavårdscentraler i norra sjukvårdsregionen förstärkt information om hur familjen skyddar sig bäst mot solen genom kampanjen Sunda solvanor.

Nio av tio fall av malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, beror på UV-exponering. I dag får runt 5 200 personer diagnosen. Att bränna sig som barn ökar risken att drabbas av malignt melanom i vuxen ålder.

Cecilia.Hultstrand1.Foto_Hanna.Midfjäll.jpg

–  Mycket tid i solen ökar risken för flera typer av hudcancer, även om du inte bränner dig. Det är viktigt att etablera sunda solvanor tidigt i livet, säger Cecilia Hultstrand, processledare för prevention vid Regionalt cancercentrum norr.

 

Cecilia Hulstrand, processledare för prevention vid RCC Norr. Foto: Hanna Midfjäll.

Genom kampanjen Sunda solvanor får föräldrar och barn som besöker Barnavårdscentraler i norra sjukvårdsregionen ta del av vägledning om hur familjen bäst skyddar sig mot solen. Bland annat genom kylskåpsmagneter, affischer och informationsblad.

–  Vi hoppas att både familjerna och BVC-personalen upplever att informationsmaterialet är användarvänligt och värdefullt samtalsunderlag, fortsätter Cecilia Hultstrand.

Unga är inte lika medvetna som äldre om att hudcancerfall ökar kraftigt i Sverige, visar rapporten ”Sveriges solvanor 2023” från Strålsäkerhetsmyndigheten. Lägst medvetenhet finns bland personer födda 1995–2005 där endast 24 procent känner till ökningen:

– Det är en åldersgrupp där många är eller kommer bli föräldrar. Genom samarbetet med BVC hoppas vi nå familjerna för att stötta det förebyggande arbetet och uppmuntra till sunda solvanor för nästa generation. Och att vi på sikt ser ett minskat insjuknande av malignt melanom i norra som i hela Sverige, avslutar Cecilia Hultstrand.

Så skyddar du familjen bäst mot hudcancer

  • Inte vistas i solen när den är som starkast (mellan klockan 11.00-15.00).
  • Använd kläder, hatt, och solglasögon som solskydd.
  • Använd solskyddsmedel som ett komplement till kläder (solskyddsfaktor 30 eller högre).
  • Vistas i skugga.
  • Och kom ihåg, solen är stark även när det är molnigt.

Det här är Sunda solvanor

Sunda solvanor är en primärpreventiv insats med syfte att på lång sikt minska insjuknandet i hudcancer, framför allt malignt melanom. Genom samarbete med barnhälsovården i norra sjukvårdsregionen har RCC Norr delat ut informationsmaterial i form av magneter, affischer samt frågor och svar till alla BVC-enheter i sjukvårdsregionen.

Sunda solvanor, cancercentrum.se 

Så skyddar du dig mot solen, 1177.se

Rapport Sveriges solvanor 2023, Strålsäkerhetsmyndigheten

Malignt melanom ökar mest bland äldre, Socialstyrelsen