Stärker kunskapen om genetiska förändringar för patienters lika villkor

Sidan publicerades 13 juni 2024

Under våren har läkarna Anna Rosén och Christina Edwinsdotter Ardnor vid Cancergenetiska mottagningen i Umeå genomfört besök och utbildningar i norra sjukvårdsregionen. Syftet var dels att stärka kunskapen om genetiska förändringar som kan innebära en ökad risk för cancer, men också att säkra jämlika förutsättningar för patienter och familjer med behov av cancergenetisk utredning.

Allt oftare diskuteras genetiska analyser vid cancer, som grund för olika behandlingsval när det gäller flera olika tumörsjukdomar. Expansionen av det cancergenetiska området är en anledning till behovet av kunskap på berörda kliniker. En annan orsak är att remisser och förfrågningar som kommer till cancergenetiska mottagningen visat sig vara ojämnt fördelade i sjukvårdsregionen.

Christina Edwinsdotter Ardnor och Anna Rosén

Christina Edwinsdotter Ardnor och Anna Rosén. Foto: Carin Nylander Nygren

–Vi vill säkerställa att våra resurser nyttjas jämlikt och att patienter med behov av cancergenetisk utredning hittar till oss oavsett var i norra sjukvårdsregionen de bor, säger Christina Edwinsdotter Ardnor, medicinskt ledningsansvarig och onkolog vid Cancergenetiska mottagningen i Umeå.

Utbildningarna innehåller en uppdatering av grundläggande genetik samt ny information om ärftlighet vid olika cancerformer. De visar också var i respektive vårdprogram som informationen om ärftlighet finns och vägar för att kontakta Cancergenetiska mottagningen.

Anna Rosén är klinisk genetiker och överläkare vid Cancergenetiska mottagningen i Umeå. Hon lyfter att det viktigaste med utbildningarna är att det blir lättare för vårdgivare och patienter som har frågor om ärftlig cancer att nå Cancergenetiska mottagningen. Vårdpersonal som gått utbildningen ska också ha fått ökad kunskap om genetiska förändringar som kan innebära en ökad risk för cancer, när de ska remittera och hur de bör utreda.

Både Östersund och Sunderbyn har fått besök och utbildats under våren. Någon gång i höst blir det ett besök i Sundsvall. Utbildningarna kan även göras digitalt.

– Drömscenariot är att få genomföra liknande utbildningar årligen eller när behov uppstår. Vi vill gärna att berörda kliniker känner att de kan kontakta oss när de önskar uppdatera sig inom området, säger Christina Edwinsdotter Ardnor.

Om Cancergenetiska mottagningen i Umeå

Mottagningen utreder personer i norra sjukvårdsregionen där det finns misstanke om ärftlig cancersjukdom i släkten.

Här kan du lätt hitta kontaktuppgifter till sjuksköterska/genetisk vägledare samt medarbetarna på mottagningen.

Cancergenetisk mottagning i Umeå