Nu planeras för Kraftens hus i Jämtland Härjedalen

Sidan publicerades 17 juni 2024

Kraftens hus är en ideell aktör inom cancerrehabilitering och en mötesplats för cancerberörda. Verksamheten kompletterar de aktiviteter som erbjuds inom vården och finns idag på tre håll i landet. Nu planeras för ännu ett Kraftens hus i Jämtland Härjedalen och de första aktiviteterna kan vara igång under senhösten 2024.

Patienter och närstående inom cancervården lyfter ofta behovet av att träffa andra med liknande erfarenheter. Det finns en ökad risk för psykisk ohälsa hos såväl patienter som närstående efter en cancerdiagnos.

Mia Ajax.
Mia Ajax.

– Min förhoppning är att man som cancerberörd ser detta som en trygghet och ett värdefullt komplement till sjukvården. Aktiviteterna kommer att tas fram i tätt samarbete med våra besökare och de första aktiviteterna kan vara igång under senhösten 2024. Vi kommer att sprida informationen om våra aktiviteter via patientföreningar, sociala medier och i regionens kanaler. Föreningen planerar också för en egen hemsida där all information kommer att vara tillgänglig, säger Mia Ajax, cancersamordnare i region Jämtland Härjedalen och en av initiativtagarna till Kraftens hus i regionen. 

Idag finns Kraftens hus på tre ställen – i Göteborg, Stockholm och Sjuhärad Borås. Kraftens hus i Jämtland Härjedalen är ett av de initiativ som fått medel från Regionalt cancercentrum norr för förbättringar inom cancervården. En ideell förening har nu bildats för att driva Kraftens hus i regionen. Kraftens hus kommer inledningsvis att ha sin verksamhet i Östersund men med möjlighet till digital medverkan i alla aktiviteter där det bedöms möjligt. Personal kan på sikt också åka ut till de större kommunerna i länet.

– Föreningens första steg är att anställa en verksamhetsledare som kan leda arbetet. Vi kommer inom kort att gå ut med annons för tjänsten och de som är intresserade kan redan nu höra av sig till mig. Anställningen kommer att vara i projektform till och med den 31 maj 2025. Vi jobbar för att anställningen kan övergå i en tillsvidareanställning efter det, säger Mia Ajax.

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering rekommenderar regionerna att stödja etableringen av stödcentrum och mötesplatser som drivs av en eller flera ideella föreningar. Även canceröverenskommelsen 2024 lyfter fram att regionala cancercentrum ska arbeta för att stärka patientens förmåga till en aktiv rehabilitering, exempelvis genom stöd till initiativ såsom Kraftens hus.

Mer om stöd till förbättringsarbete – cancercentrum.se

Mer om cancerrehabilitering – cancercentrum.se

Bakgrund Kraftens hus

Kraftens hus är ett etablerat koncept med verksamhet i Sjuhärad, Göteborg och Stockholm. Sedan 2023 finns en central organisation, Riksföreningen Kraftens hus Sverige, med uppdrag att verka för etablering av ytterligare verksamheter med spridning över landet.  Verksamheten drivs som en ideell förening och har utvecklat en verksamhetsmodell med samverkan mellan användare, offentligt och privat.

Mer om Kraftens hus på kraftenshus.se (länken öppnas i nytt fönster)

Foto: Region Jämtland Härjedalen