Nya processledare för palliativ vård

Sidan publicerades 2 februari 2024

Sofia Andersson och Johan Philipsson är nya processledare för palliativ vård vid Regionalt cancercentrum norr. De har i uppdrag att arbeta med utveckling av den palliativa cancervården i hela norra sjukvårdsregionen.

Sofia och Johan kommer att dela på uppdraget som processledare och de efterträder Fredric Wallin som i höstas gick vidare till en tjänst som enhetschef på Storsjögläntan i Region Jämtland Härjedalen. Sofia kommer att arbeta 100 procent på RCC Norr och Johan 40 procent.

Sofia Andersson kommer närmast från en tjänst som lektor vid Umeå universitet. Johan Philipsson kommer att fortsätta sitt arbete på palliativa konsultteamet vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) vid sidan av sitt uppdrag för RCC Norr. Här får ni lära känna Sofia och Johan bättre.

Hej och välkommen, Sofia Andersson!

Berätta lite om din yrkesbakgrund och ditt förra jobb!

– Jag är i grunden sjuksköterska och distriktsköterska. År 2018 disputerade jag vid Umeå universitet med en avhandling om vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer. Därefter har jag arbetat som universitetslektor vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet. Parallellt med det vistades jag som post doc vid palliativt centrum för samskapad vård vid Linnéuniversitetet där jag också fortsatt min forskning även efter post doc-perioden.

Sofia Andersson är vårdutvecklare och processledare för palliativ vård i norra sjukvårdsregionen. Anställd vid RCC Norr.

Sofia Andersson, ny processledare för palliativ vård vid RCC Norr. Foto: Ulrika Bergfors.

– Som lektor arbetar man både med undervisning för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och med forskning. Jag har fortsatt att forska inom palliativ vård både vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Forskningen har handlat bland annat om palliativ vård, samtal vid allvarlig sjukdom och videokonsultationer av specialiserad palliativ vård bland annat.

Kan du berätta om dig själv, så att vi får lära känna dig lite bättre?

– Vi har tre barn som alla nu har flyttat hemifrån. Jag och min man har nyligen flyttat till Örviken utanför Skellefteå där vi byggt ett litet hus, så det är mycket jobb med att få hus och tomt i ordning. Jag gillar att vara ute i naturen och skogen och att umgås med vänner och familj. Vi hade tidigare hund och är lite sugna på att skaffa en ny hund, men det är ett rätt stort åtagande och gör en mer bunden.

Du är alltså ny processledare för palliativ vård vid Regionalt cancercentrum Norr. Vad innebär det att vara processledare?

– Som vårdutvecklare och processledare ska vi bidra till att utveckla den palliativa vården i hela norra sjukvårdsregionen med syfte att få en mer jämlik palliativ vård. Att stödja processerna för de nationella vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna respektive barn och det sammanhållna och personcentrerade vårdförloppet i palliativ vård blir viktiga delar. Palliativ vård är så brett – det rör alla diagnoser, alla åldrar och alla vårdkontexter.

Vad lockade dig till jobbet?

– Möjligheten att förändra på ett annat sätt närmare verksamheten var det som lockade mest. Jag har lärt känna flera olika palliativa kompetenscentrum i landet och sett hur olika kompetenser som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kommunikatörer och forskare jobbar nära varandra i dessa centrum. Jag har tillsammans med den förre processledare Fredric Wallin skapat ett forskningsnätverk med inspiration från dessa palliativa centrum här i norr. Där arbetar vi tillsammans med sjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter i norra sjukvårdsregionen samt forskare från Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Du är också ordförande i den nationella arbetsgruppen för palliativ vård för RCC i samverkan. Vad gör vårdprogramgruppen?

– Jag har hittills bara varit med på ett möte med den nationella arbetsgruppen för palliativ vård då vi diskuterade vad vi ska fokusera på det kommande året. Vi vill bland annat satsa på utbildningar kring samtal vid allvarlig sjukdom och utveckla webbsidorna på cancercentrum.se. Vi har också idéer om att ta fram en broschyr med information om palliativ vård som kan delas ut till patienter. Jag sitter också med i den nationella vårdprogramgruppen som representant för RCC Norr. Den gruppen arbetar med revidering och utveckling av det palliativa vårdprogrammet för vuxna.

Vilka frågor ser du som viktigast att fokusera på den närmaste tiden?

– Det absolut viktigaste att fokusera på blir att stödja regionerna i norr med att införa det sammanhålla och personcentrerade vårdförloppet. Jag vill också öka kunskapen kring palliativ vård generellt, både hos vårdpersonal och hos allmänheten. Det finns mycket rädsla kring begreppet. Det handlar om att lindra smärta och andra symtom, så att patienten kan leva med största välbefinnande och värdighet till livets slut. Målet är att ge en förbättrad livskvalitet till både den som är sjuk och de närstående.

Vad hoppas du att åstadkomma som processledare?

– Att vårdförloppet blir implementerat och att vi kan se att det leder till en god och en mer jämlik vård för patienter och närstående. Att kunskapen kring allvarlig sjukdom ökar och att fler får de samtal om allvarlig sjukdom som är tänkt. Som forskare hoppas jag också få se att de forskningsprojekt jag varit inblandad i gör skillnad för människor så att vi får en mer jämlik palliativ vård.

– Jag vill bjuda in till dialog och uppmuntrar alla som har tankar och funderingar att höra av sig. Oavsett om man jobbar inom vården eller är patient eller närstående.

Hej och välkommen, Johan Philipsson

Berätta lite om din yrkesbakgrund och ditt förra jobb!

– Jag blev färdig sjuksköterska 2006 och jobbade först något år på akutmottagningen NUS. Jag började senare på det som då hette Avancerad hemsjukvård. 2014 gick jag specialistutbildning i palliativ vård och började därefter jobba inom det palliativa konsultteamet som är en del av Palliativ medicin på NUS.

Johan Philipsson är processledare för palliativ vård i norra sjukvårdsregionen. Anställd av RCC Norr.

Johan Philipsson, ny processledare för palliativ vård jobbar 40 procent som processledare vid RCC Norr och resten av tiden i det palliativa konsultteamet på Norrlands universitetssjukhus. Foto: Ulrika Bergfors.

Kan du berätta om dig själv, så att vi får lära känna dig lite bättre?

– Jag bor i hus i Strömbäck utanför Umeå med min sambo och våra tre barn som är i åldrarna 11 till 16 år. Det mesta av min fritid går åt till att ta hand om barnen och deras intressen. Jag är barn- och ungdomstränare i volleyboll för ett av barnens lag. Annars tycker jag om friluftsliv och att vara ute i naturen. I Strömbäck är det lätt att ta sig ut i naturen och till havs året runt.

Du kommer att jobba 40 procent som processledare för RCC Norr. Vad ska du göra resten av tiden?

– Jag jobbar kvar i det palliativa konsultteamet på 60 procent. Teamet ger råd och undervisning riktat till vårdgivare. Det är mycket utåtriktat uppsökande arbete på sjukhusens kliniker. Vi deltar på olika avdelningars veckomöten för att ge vårt perspektiv på inneliggande patienter och för att fånga upp patienters palliativa vårdbehov. Teamet ansvarar också för remisshanteringen. Vi har första kontakten, gör den första bedömningen och undersöker bland annat vilka bekymmer patienterna har och nätverket runt patienterna ser ut.

Vad lockade dig till jobbet som processledare?

– Jag har ett allmänt intresse för vårdutveckling och har tidigare varit involverad i arbetet med olika grupperingar som RCC jobbar mot. Jag har under åren byggt upp ett bra nätverk av personer i norra sjukvårdsregionen, och i viss mån i andra delar av landet, som har samma intresse av palliativ vård.

Vilka frågor ser du som viktigast att fokusera på den närmaste tiden?

– Att alla ska få en likvärdig palliativ vård oavsett ålder, diagnos och var man bor. Det försöker vi jobba med lokalt i Region Västerbotten, men det är ett uppdrag att ta med oss i hela norra sjukvårdsregionen.

Vad hoppas du kunna åstadkomma som processledare?

– Att skapa förutsättningar och strukturer. Ett konkret exempel är det projekt för att få till en likvärdig palliativ hemsjukvård för barn i norra sjukvårdsregionen som vi precis håller på att starta. Det är ett angeläget område.

Varmt välkomna, Sofia och Johan!