Högaktuella ämnen på sjukvårdsregionala cancerdagar i april

Sidan publicerades 29 februari 2024

Den 16-17 april bjuder Regionalt cancercentrum norr in till årets sjukvårdsregionala cancerdagar – i år med ett extra stort program. Dagen riktar sig till alla som på olika sätt arbetar med cancervård i norra sjukvårdsregionen. Det går att delta antingen på plats i Umeå eller digitalt.

Dag ett fokuserar på kliniknära frågor. Dag två på forskning med tre parallella  sessioner – två på svenska med patientnära forskning och en engelsk session med inriktning på translationell forskning. Det är fritt att röra sig mellan de olika sessionerna.

Nya läkemedel, resursanvändning, hälsoinformatörer, samtal vid allvarlig sjukdom, sexualitet och fertilitet är några exempel på aktuella ämnen från det digra programmet.

Ove Andrén.
Ove Andrén

Foto av Hans Alm

Ove Andrén, medicinskt sakkunnig vid RCC Norr ingår i den grupp som planerat programmet.

–  Jag tycker att vi har fått ihop ett program som lär locka många inom cancervården. Det är en stor bredd från precisionsmedicin till kulturella skillnader i vården. Både med lokala föreläsare men också flera duktiga nationella föreläsare. Jag hoppas att deltagarna blir inspirerade och att de kan få med sig nya och viktiga kunskaper för att kunna utveckla vården på hemmaplan, säger Ove Andrén.

En viktig funktion för de sjukvårdsregionala cancerdagarna är att belysa forskning som pågår runt cancerpatienter i regionen.

– Vi har mycket att vinna på att samarbeta runt den forskning och det är viktigt att veta vilken forskning som pågår. Under dag två har vi därför en postersession där alla är välkomna att presentera sin forskning. De två bästa postrarna får fina priser i form av resestipendier, säger Ove Andrén.

Redan nu är drygt 100 personer anmälda totalt för båda dagarna. Sista anmälningsdag är 22 mars.

Anna-Lena Sunesson.
Anna-Lena Sunesson

Foto av Hans Alm

– Det är verkligen glädjande att så många har anmält sig redan nu. Jag hoppas förstås att ännu fler ska anmäla sig och att många ska få möjlighet att delta på plats i Folkets Hus i Umeå. Det är ett bra tillfälle att både få ny kunskap och att träffa kollegor från hela norra sjukvårdsregionen och kanske hitta nya samarbetspartner, säger Anna-Lena Sunesson, enhetschef på RCC Norr.

Mer information och anmälan

Posterutställning 2023.

Susanna Pusa och Claudia Lampic vid posterutställningen under de sjukvårdsregionala cancerdagarna 2023. Foto: Ulrika Bergfors.