De är Årets kontaktsjuksköterska och processledare i norra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 22 maj 2024

RCC tackar varje år nyckelpersoner inom cancervården för deras förtjänstfulla insatser genom utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare. I RCC Norr går utmärkelserna till Maria Sandberg, Jeanette Bäcklund och Eric Arelöf.

Årets kontaktsjuksköterskor Maria Sandberg och Jeanette Bäcklund: ”Det är en ära att få utmärkelsen och ett ’kvitto’ på att vi gör ett gott arbete”

Maria Sandberg och Jeanette Bäcklund är kontaktsjuksköterskor vid Kirurgmottagningen, bröstsektionen, på Norrlands universitetssjukhus. De tycker det är glädjande att motiveringen till utmärkelsen gäller för både patientnära arbete och även att de inspirerar sina kollegor:

– Vi känner oss glada och stolta. Det är en ära att få utmärkelsen och ett "kvitto" på att vi gör ett gott arbete både för våra patienter och även för kollegor, säger Maria Sandberg och Jeanette Bäcklund.  

Maria.Sandberg.Jeanette.Bäcklund.åretskssk2024.Foto_Hanna.Midfjäll.jpg

Maria Sandberg och Jeanette Bäcklund är Årets kontaktsjuksköterskor 2024 för norra sjukvårdsregionen. Foto: Hanna Midfjäll.

I rollen som kontaktsjuksköterska tycker de att det är viktigt att vara tillgänglig för patienten, att vara lätta att nå både digitalt och på telefon. På så sätt kan de stödja patienten och vara en trygghet under ”cancerresan”:

– Vi står för kontinuiteten och är navet i alla kontakter. Vi arbetar nära våra patienter och det är i patientmötet som vi hittar vägen till vad vi kan utveckla och förbättra, menar Maria Sandberg och Jeanette Bäcklund.

Som medskick till andra kontaktsjuksköterskor lyfter de vikten av att våga prova nya arbetssätt och att inte vara rädd för att det ska innebära högre arbetsbelastning:

– När du driver förändring som blir förbättring inspirerar det andra och dig själv i din profession. Vi båda arbetar nationellt och regionalt i flera arbetsgrupper. Att arbeta i team och nätverka med andra ger kunskap, glädje och inspirerar till förändring, avslutar Maria Sandberg och Jeanette Bäcklund.

Motivering:

”Jeanette och Maria arbetar strukturerat och individanpassat för patienter och närstående. Deras arbetssätt med Min vårdplan ökar tillgänglighet och delaktighet. Deras ständiga förbättringar och uppföljning av verksamheten bidrar till jämlik vård och stöd, imponerar och inspirerar andra.”

Årets processledare Eric Arelöf: ”Det finaste av allt är att jag kan få ge tillbaka av energin som arbetet inom RCC regionalt och nationellt har gett mig”

Eric Arelöf är chef för mammograficentrum vid Sundsvall sjukhus och sjukvårdsregional processledare för bröstcancerscreening. Han blir glad över att hans engagemang och entusiasm lyfts och smittar av sig:

Eric.Arelöf.Foto_Ulrika.Röningås.jpg– Jag är otroligt hedrad och överraskad av att få utmärkelsen då jag vet vilket fantastiskt arbete alla processledare gör. Det finaste av allt är att jag kan få ge tillbaka av energin som arbetet inom RCC regionalt och nationellt har gett mig. Jag känner stor tacksamhet och ödmjukhet, säger Eric Arelöf.

 

 

Eric Arelöf, processledare för mammografi och årets processledare för norra sjukvårdsregionen. Foto: Ulrika Rönningås.

 

I rollen som processledare är uppgifterna många, vilket kräver prioriteringar då tiden inte räcker till för att göra allt samtidigt: 

– Det viktigaste som processledare är att du verkligen vill och brinner för att ständigt göra cancervården bättre. Ett starkt engagemang underlättar då det mesta kräver kontinuerligt arbete över tid, menar Eric Arelöf.

Utöver rollen som processledare vill han lyfta den gruppinsats som behövts för utvecklingen av bröstcancerscreening i regionen:

– Jag vill lyfta det fantastiska arbete som skett och sker inom bröstcancerscreeningen. Även om jag får utmärkelsen så hade jobbet inte kunnat görats utan processarbetsgruppen NORMA, de bidrar med fantastiska insikter och energi som gör att jag orkar fortsätta, förklarar Eric Arelöf.

Han ser hoppfullt på framtiden. All sjukvård och även cancervården står inför stora förändringar:

– Inget är omöjligt över tid, om vi inte utvecklas så avvecklas vi. I sjukvården är vi redo att samarbeta mer med tekniken för att kunna hjälpa fler på bättre och effektivare sätt, avslutar Eric Arelöf.  

Motivering:

”Eric tar ständigt nya steg för att utveckla bröstcancerscreeningen sjukvårdsregionalt och nationellt. Han har utvecklat en nationell utbildning, driver på införandet av mammografiregistret och arbetar för mer jämlikt deltagande i screeningen. Hans engagemang och entusiasm är smittande.” 

 

Stort grattis till Maria, Jeanette, och Eric från oss på RCC Norr!

Årets kontaktsjuksköterska och processledare 2024 delades ut den 22 maj under RCC dagarna.