Pauspromenad – fysisk aktivitet för personer med cancer i norr

Sidan publicerades 11 oktober 2023

För att uppmuntra till fysisk aktivitet för personer med cancer startar en ny digital tipsrunda vid flera sjukhus i Norrland.

Var tredje person i Sverige förväntas få cancer under sin livstid, enligt Socialstyrelsen. Förutom att fysisk aktivitet kan minska risken för insjuknande i cancer, finns det flera fördelar med att vara fysiskt aktiv under och efter en pågående cancerbehandling. För att uppmuntra till rörelse i vardagen startar den digitala tipsrundan Pauspromenad vid flera sjukhus i norr. Projektet är ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum norr, region Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

– Lite fysisk aktivitet är bättre än ingen. Att röra sig kan göra stor skillnad för hälsan och livskvalitén, även för personer som lever med en cancerdiagnos, säger Cecilia Hultstrand, Folkhälsovetare, Med. dr. och processledare för cancerprevention vid Regionalt cancercentrum Norr.

I norra Sverige lever runt 50 000 män och kvinnor med en cancerdiagnos enligt NORDCAN (räknat från slutet av 2020). Cecilia Hultstrand hoppas Pauspromenad blir en trevlig paus i vardagen för de patienter med cancer som besöker sjukhusen:

– När patienten besöker sjukhuset kan det vara skönt med paus och få tankarna på annat, samtidigt som man är fysisk aktiv genom att gå en kortare promenadsträcka. Den digitala tipsrundan är lätt att följa med QR-kod från sin mobil. Frågorna handlar om alltifrån lokala platser, populärkultur till fakta om hälsa. Alla som vill är såklart välkomna att gå promenaden, avslutar Cecilia Hultstrand.

Fysisk aktivitet kan i samband med behandling av cancer:

  • Minska cancerrelaterad trötthet och förbättra sömn.
  • Lindra ledsmärta och illamående.
  • Förbättra blodets förmåga att ta upp syre och sänka blodtrycket.
  • Minska nedstämdhet och oro.

Kort om Pauspromenad

Pauspromenad är en digital tipsrunda för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Tipsrundorna riktar sig till alla, och särskilt till personer med cancersjukdom. I dag finns tipsrundorna vid sjukhusen Sunderby, Umeå universitetssjukhus och Sundsvall. Pauspromenad är framtaget av RCC Norr i samarbete med regionerna Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Du behöver en smartphone för att kunna starta tipsrundan och ha platstjänster påslaget.

Pauspromenad - fysisk aktivitet för personer med cancer i norr

Källor

Cancer i siffror 2018, Socialstyrelsen.

NORDCAN, Sverige – Region Nord

Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer, 1177 Region Västernorrland