Ny vidareutbildning inom mammografi

Sidan publicerades 30 oktober 2023

I slutet av januari 2024 startar en helt ny uppdragsutbildning inom bröstcancerdiagnostik vid Lunds universitet. Anmälan öppnar i december och RCC Norr finansierar en kursplats per region i norr under den första utbildningsomgången.

Mammografiscreening

Stort behov av vidareutbildning

– Vården blir mer och mer avancerad och det kommer hela tiden nya metoder. I framtiden ser nog bröstcancerscreeningen helt annorlunda ut. Det finns därför ett stort behov av vidareutbildning för den personal som jobbar med mammografi, säger Eric Arelöf, processledare för mammografi i norra sjukvårdsregionen och enhetschef för mammograficentrum inom Region Västernorrland. Han är initiativtagare till utbildningen som är den enda i sitt slag.

Deltagarna får fördjupade kunskaper i bröstcancerns olika stadier och anatomi och hur de kan ta ännu bättre bilder. Utbildningen tar även upp bemötande och kulturella aspekter i synen på screening och cancer. Den riktar sig till sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor som vill arbeta med bröstcancerdiagnostik eller fördjupa sina kunskaper inom området. I och med att det är en uppdragsutbildning så är det regionerna som betalar för utbildningsplatserna.

Eric Arelöf
Eric Arelöf

Foto av Ulrika Bergfors

Flexibelt upplägg

– Det finns ett stort intresse från regionerna för den här utbildningen. Den är utformad för att möta verksamheternas behov och många regioner har redan avsatt medel för att kunna skicka deltagare, säger Eric Arelöf.

Utbildningen omfattar 14 veckors heltidsstudier och ger 21 högskolepoäng. Teori varvas med praktik och den teoretiska delen är helt digital. Kursdeltagare som redan jobbar inom mammografin kan göra sin verksamhetsförlagda utbildning under handledning på sin hemmaenhet. Under teoriveckorna kommer studenterna att via en digital lärplattform kunna ta del av inspelade föreläsningar och instuderingsmaterial när det passar dem. Utbildningen är på så sätt mycket flexibel.

RCC Norr finansierar fyra kursplatser

Tolv studenter får plats på varje utbildningsomgång och kursen kommer att ges vid tre tillfällen under 2024 varav den första startar vecka fem. I början av december öppnar anmälan till den första utbildningsomgången. Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) betalar för fyra platser i den första omgången – en för varje region i norr.

Anna-Lena Sunesson
Anna-Lena Sunesson

Foto av Hans Alm

– Den aktuella utbildningen svarar mot flera delar av RCCs uppdrag som att verka för tidig upptäckt av cancer, jämlik vård och en hållbar och effektiv kompetensförsörjning i cancervården. Genom att stödja regionerna i norr med finansiering av var sin studieplats hoppas vi underlätta för regionerna att vidareutbilda personal inom detta viktiga område, säger Anna-Lena Sunesson, enhetschef för RCC Norr.

Mer om utbildningen