Unikt samarbete mellan regioner lyfter testning av prostatacancer i Norrland

Sidan publicerades 8 november 2023

I Norrland får varje år ca 1 000 män prostatacancer, enligt siffror från NORDCAN. Män riskerar att komma för sent till utredning vid misstanke av sjukdomen. Testning av prostatacancer ökar chansen till tidig upptäckt och kan leda till att fler hinner behandlas i tid. Unikt samarbete mellan regionerna i norr visar på stort lyft för testning av prostatacancer.

Under 2022 rekommenderar norra sjukvårdsregionen alla regioner i norr att införa organiserad prostatacancertestning (OPT). Som ett stöd till regionernas arbete startas ett gemensamt kansli för OPT vid Regionalt cancercentrum Norr. Nu ett år senare ser projektledaren Johan Styrke ett stort lyft i testningen av prostatacancer: 

Johan Styrke
Johan Styrke.

– Det är glädjande att se hur alla regioner är igång med planering och införande av OPT. Vi har ett unikt samarbete mellan regionerna här i Norrland. I hela landet är det just nu bara vi som har gemensamt kansli, säger Johan Styrke, urolog och projektledare för OPT i norr.

Hittills har runt 4 700 män erbjudits OPT i Norrland. Prostatacancer är lättare att hitta tidigt om mannen testar sig regelbundet. Hittar läkaren farlig prostatacancer startar behandling direkt. Då går sjukdomen oftast att bota och mannen blir frisk igen. Totalt lever ca 12 000 män i norr med diagnosen (NORDCAN, beräknat från 2021).

Samarbetet i norr ser Johan leder till effektivare användning av vården, och att belastningen på primärvård och urologi minskar på sikt:

– När OPT är fullt utbyggt räknar vi med att 30-40 män per år undviker att dö i prostatacancer och lever i snitt åtta år längre i Norrland. Organiserad testning av prostatacancer räddar liv. Framåt så fortsätter vi stötta regionernas arbete med införandet så att fler män får möjlighet att testa sig, avslutar Johan Styrke.

Organiserad prostatacancertestning i Norrland

Organiserad prostatacancertestning (OPT) är regionernas sätt att organisera utredning för prostatacancer på ett jämlikt, effektivt och resurssnålt sätt. Erbjudande om testning skickas ut till män som fyller 50 och 56 år i alla regioner, i Jämtland Härjedalen omfattas även 62-åringar. I Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland har OPT införts och region Norrbotten förbereder införande.

Organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen

Regelbunden testning för prostatacancer, 1177

Statistik prostatacancer i norr, NORDCAN