De är Årets kontaktsjuksköterska och processledare i norra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 24 maj 2023

RCC tackar varje år nyckelpersoner inom cancervården för deras förtjänstfulla insatser genom utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare. I RCC Norr går utmärkelserna till Lotte Moebius och Fabian Hofmann.

Årets kontaktsjuksköterska Lotte Moebius: ”Det ger ny energi att fortsätta arbetet”

Lotte Moebius är kontaktsjuksköterska på Lung- och Allergimottagningen vid Östersunds sjukhus i region Jämtland Härjedalen. Hon är tacksam för att hennes arbetskamrater tycker att hon gör ett så bra arbete att hon blivit nominerad.

– Det ger ny energi att fortsätta arbetet. Ett stort tack till er som nominerat! Det är alltid en balansgång mellan att vilja driva vården framåt samt att ställa för stora krav på de resurser som finns både i stort men även på kliniken. Jag är glad att mitt arbete uppfattas positivt och att jag verkar lyckas få med patient- och närståendeperspektivet, säger Lotte Moebius.

Att vara patientens representant i en vård som ständigt är i förändring menar Lotte är det viktigaste i rollen som kontaktsjuksköterska. Det kan vara i utvecklingsarbetet eller i den direkta vården av patienten. Och inget är genomförbart utan teamet:

– Vården är teamwork och inget är möjligt utan detta. Jag har förmånen att arbeta där det är ”högt i tak” och där allas kunskap räknas oavsett yrkesgrupp. Alla jag jobbar med både i cancerprocessen och de som ger stöd i fikarummet är värda utmärkelsen. Jag delar gärna utmärkelsen med dem, avslutar Lotte.

Motivering:

Med stor erfarenhet, kompetens och engagemang identifierar Lotte utvecklingsbehov och driver införande av nya arbetsmetoder som förbättrar lungcancerprocessen utifrån ett tydligt patient- och närståendeperspektiv. Hon är ständigt ajour med senaste kunskap och delar med sig den till alla.

Årets processledare Fabian Hofmann: ”Förändring innebär ofta att det är något obekvämt från början, eftersom man måste bryta med sina gamla rutiner”

Fabian Hofmann

Fabian Hofmann är urolog och överläkare på Urologmottagningen vid Sunderby sjukhus i region Norrbotten. För RCC Norr har han även uppdraget som processledare inom njurcancer.

– Jag måste säga att jag känner stor tacksamhet att ha fått utmärkelsen. Det fanns stora utmaningar inom njurcancerområdet som till exempel avsaknad av en gemensam MDK. Samtidigt träffade jag människor med samma intresse och kände att vi gemensamt kan utveckla vården inom regionen. Det har sina fördelar att behöva starta från noll istället för att ta över något som man behöver forma efter sina egna idéer, förklarar Fabian Hofmann.

Som processledare handlar rollen om att tillsammans med andra skissa framtidsmallar, lyssna och vara tillgänglig för frågor och problem som dyker upp under resan.

– Förändring innebär ofta att det är något obekvämt från början, eftersom man måste bryta med sina gamla rutiner. Det är mycket viktig att bemöta problemen direkt och skapa en gemensam tro på att förändringen kommer att förbättra vården för våra patienter, fortsätter han.

Det kan många gånger kännas som en tålamodsprövning för att komma vidare enligt Fabian. Samtidigt har arbetet lett till framgångar:

– I gruppen har vi gjort stora framsteg och nått målen som vi hade från början. Det är särskilt kul att även få feedback utifrån i form av utmärkelsen, avslutar Fabian.

Motivering:

Fabian har genom träget arbete och stor diplomati lyckats etablera en länge saknad sjukvårdsregional MDK för njurcancer. Han ser värdet av hela teamet runt patienten och hans process­ledarskap präglas av delaktighet, lyhördhet och respekt för både patienter och kollegor.

Stort grattis till Lotte och Fabian från oss på RCC Norr!

Årets kontaktsjuksköterska och processledare delades ut den 24 maj i Uppsala under RCC dagarna.