Nyheter

Samverkan
Ny utvärdering av nationella Min vårdplan cancer i 1177

Regionala cancercentrum i samverkan har genomfört en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Min vårdplan i 1177. Den visar att antalet aktiva Min vårdplan har femdubblats under de senaste två åren och att helhetsintrycket av Min vårdplan är gott hos patienter, behandlare och införandestödjare. Utvärderingen visar även på förbättringsmöjligheter.

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till årets processledare och årets kontaktsjuksköterska 2023

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna årets processledare och årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Norr
De är Årets kontaktsjuksköterska och processledare i norra sjukvårdsregionen

RCC tackar varje år nyckelpersoner inom cancervården för deras förtjänstfulla insatser genom utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare. I RCC Norr går utmärkelserna till Lotte Moebius och Fabian Hofmann.

Samverkan
Nu finns Min vårdplan för bukspottkörtelcancer

Nu har RCC publicerat Min vårdplan för bukspottkörtelcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på cancercentrum.se.

Samverkan
Nytt läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever

Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor. Det påverkar befolkningens hälsa på både kort och lång sikt. Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 – som ger större tyngd åt att ge elever förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa – har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla. Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv.

Samverkan
Interaktiv årsrapport om tjock- och ändtarmscancerscreening publicerad

Den första interaktiva årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening (SveReKKS) har nu publicerats och är en del av kvalitetsmätningen inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Alla regioner i Sverige har anslutit till screeningprogrammet och samtliga registrerar i SveReKKS vilket framöver kommer att ge viktigt underlag för det fortsatta screeningarbetet, både nationellt och regionalt.

Norr
Cancerforskningens dag i Umeå 2023

Den 21 april hölls för elfte gången i ordningen den årliga Cancerforskningsdagen som vanligtvis brukar arrangeras i Umeå. Intresserade fick lyssna på föreläsningar både om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.

Norr
Patientnära forskning på cancerforskningens dag

För att göra cancerforskningens dag mer lockande och tillgänglig för fler hölls i år för första gången en svenskspråkig session med fokus på patientnära forskning när RCC Norr bjöd in till Umeå den 21 april.

Norr
Cancerdag i norr om kunskapsstyrning, palliativ vård och levnadsvanor

Årets sjukvårdsregionala cancerdag den 20 april lockade fler deltagare än någonsin tidigare. Mer än 120 personer var anmälda, varav flertalet deltog fysiskt på plats i Betula på Norrlands universitetssjukhus och andra digitalt på distans.