Stort intresse för digital registerträff

Sidan publicerades 15 december 2023

Inrapportörer till registren inom cancerområdet träffades digitalt den 8 december för att få information och tips i sitt arbete. Ett sjuttiotal personer deltog i informationsträffen och RCC Norr har nu planer på årligt återkommande träffar.

Träffen är ett nytt koncept för att ge verktyg och viktig information till de som rapporterar till registren i norra sjukvårdsregionen, och hur RCC Norr kan stötta dem i sitt arbete.

Katarina Örnkloo.
Katarina Örnkloo

– Vi är glada för att intresset var så stort och att många deltog! Det är första gången vi ger en så här stor och bred information till regionernas inrapportörer. Vi ville visa vilken nytta och betydelse deras arbete har för cancervården. På så sätt hoppas vi stärka motivationen till fortsatt inarapportering, säger Katarina Örnkloo, sektionschef och registeradministratör vid RCC Norr.

Deltagarna fick fördjupad information och tips. Bland annat om cancerregistret, hur de tar ut statistik från registren och positiva exempel från andra inrapportörer. De fick även tips på hur funktioner i INCA (informationsnätverk för cancervården) kan användas.

Många av deltagarna var nöjda med innehållet visar utvärderingen. Framöver önskar de sig mer ingående information om registren och vad de förväntas rapportera. Det handlar exempelvis om vilka diagnoser som ska rapporteras in och vanliga ”fel” som går att undvika.

– Planer finns på en fortsättning. Vi hoppas att vi kan göra det här varje år, säger Katarina Örnkloo.

Bakgrund – nationella register på cancerområdet

Nationella kvalitetsregister ska underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat.

Mer om kvalitetsregistren

INCA – informationsnätverk för cancervården – är den nationella IT-plattformen för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning, till exempel kvalitetsregistren. INCA har varit i skarp drift sedan 2007. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum.

Mer om INCA

Cancerregistret är ett av Socialstyrelsens hälsodataregister. Syftet med registret är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid. Cancerregistret utgör en viktig källa för statistik, för planering och möjliggör internationella jämförelser. Informationen i registret används också för forskning.

Mer om cancerregistret