Regionerna i norr rekommenderas att starta organiserad prostatacancertestning

Sidan publicerades 21 mars 2022

Förra veckan togs ännu ett steg i processen att införa organiserad prostatacancertestning (OPT) inom norra sjukvårdsregionen.

Förbundsdirektionen vid Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) tog då beslut om att rekommendera medlemsregionerna att införa OPT utifrån den rapport och det förslag som har tagits fram av en sjukvårdsregional arbetsgrupp, under ledning av projektledaren Johan Styrke. Nödvändiga resurser för satsningen behöver samtidigt säkerställas.

Enligt NRF bör regionerna inrätta ett sjukvårdsregionalt OPT-kansli vid RCC Norr och rekommendationen är att starta OPT för män vid 50 och 56 års ålder.

– OPT lanseras nu i stora delar av Sverige. Det kommer innebära att samma information om för- och nackdelar med OPT och möjlighet till testning ges till alla män, säger Johan Styrke, som till vardags arbetar som urolog i Sundsvall. 

Förbundsdirektionen vid NRF tog redan i december 2021 ett inriktningsbeslut om att rekommendera regionerna i norr att införa OPT med ett gemensamt kansli. Förbundsdirektören Nina Fållbäck Svensson fick då i uppdrag att utreda ett förslag till avtalskonstruktion och former för samverkan inom sjukvårdsregionen, ett uppdrag som nu är slutfört.

Nina Fållbäck Svensson

– Att organisera OPT gemensamt i hela norra sjukvårdsregionen ger stora ekonomiska fördelar och möjlighet att utvärdera och jämföra resultaten på ett bättre sätt än om varje region hade startat en egen variant av OPT, säger Nina Fållbäck Svensson.

Vad är OPT? 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) går ut på att tidigt kunna upptäcka och behandla prostatacancer genom en strukturerad användning av blodprovet PSA i kombination med efterföljande utredning i form av ultraljudsundersökning eller magnetresonanstomografi av prostata vid förhöjda PSA-värden. Om en hög misstanke om prostatacancer kvarstår efter utredningen tas vävnadsprover för analys.

Nyckeln till ett framgångsrikt OPT-program med effekt på folkhälsan är att regelbundet upprepa PSA-test från ca 50 års ålder upp till ca 75 års ålder. Ett enstaka PSA-test minskar inte risken att dö av prostatacancer, men ett strukturerat testningsprogram under lång tid gör det. Socialstyrelsen uppmanar regionerna att utvärdera strukturerad PSA-testning via OPT.